Phương thức xét tuyển năm 2022

Phương thức tuyển sinh 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022
 • Chỉ tiêu: 50% – 80% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
 • Tiêu chí: xét tổng điểm của 03 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia theo tổ hợp đăng ký xét tuyển
Phương thức tuyển sinh 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG
 • Chỉ tiêu: 5-15% tổng chỉ tiêu 2022
Phương thức tuyển sinh 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
 • Chỉ tiêu: 1% tổng chỉ tiêu 2022
  • Phương thức 3.1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 của Bộ GD-ĐT.
  • Phương thức 3.2: ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022.
Phương thức tuyển sinh 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2022 (dự kiến)
 • Chỉ tiêu: 10% – 40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
Phương thức tuyển sinh 5: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài
 • Chỉ tiêu: 5% – 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
Phương thức tuyển sinh 6 (dành cho các chương trình liên kết): Xét tuyển bằng điểm học bạ 3 năm THPT
 • Chỉ tiêu: 10% – 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
 • Tiêu chí: xét tổng điểm trung bình của 3 môn  của 03 năm học THPT theo khối đăng ký xét tuyển. Thời gian xét tuyển (dự kiến): 02 đợt/năm.