Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài

 

1. Điều kiện xét tuyển:

  • Thí sinh có bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) từ 20 trở lên hoặc thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) từ C-A hoặc BTEC (Business & Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma từ C-A.
  • Thí sinh theo học chương trình THPT nước ngoài và đã được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận tốt nghiệp THPT theo danh mục tại Phụ lục:
    • Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông từ loại Khá trở lên và có bằng IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 46 trở lên và tham gia phỏng vấn.
    • Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông dưới loại Khá và có chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) từ 500 điểm (mỗi phần thi) hoặc chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên và tham gia phỏng vấn.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

o   Đơn đăng ký xét tuyển (tải tại đây);

o   Bản sao học bạ THPT;

o   Bản sao bằng/chứng nhận tốt nghiệp THPT.

o   3 ảnh 3×4

o   Bản sao hộ chiếu.

o   Bản sao công chứng bằng IELTS hoặc TOEFL iBT (nếu có).

o   Giấy chứng nhận kết quả SAT, A-Level, IB, ACT.

3. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký:

Tháng 4 (đối với học kỳ hè), tháng 6 (đối với học kỳ 1), tháng 10 (đối với học kỳ 2).
 
4. Cách nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ:  Phòng Đào tạo Đại học (O2.708), trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.