Xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2020

  1. Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 15/7/2020 – 15/8/2020
  2. Điều kiện xét tuyển:
    • Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020 (không sử dụng kết quả năm 2019 trở về trước)
    • Thí sinh được đăng ký tối đa không quá 03 nguyện vọng.
  3. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM bằng cách đăng ký trực tiếp tại đường dẫn http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.