Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 2018

1. Thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT 2018

Để tra cứu chi tiết, xin quý vị vui lòng bấm vào đây

Để biết thông tin chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục xác nhận nhập học, xin quý vị vui lòng bấm vào đây

2. Thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng 2018

Để xem danh sách chi tiết, xin quý vị vui lòng bấm vào đây

Để biết thông tin chi tiết hướng dẫn thực hiện thủ tục xác nhận nhập học, xin quý vị vui lòng bấm vào đây