Lịch Thi Tiếng Anh Xếp Lớp Năm 2021

A. Buổi hướng dẫn thi tiếng Anh đầu vào

Hướng dẫn làm bài kiểm tra: xem tại đây

Hướng dẫn thực hiện bài thi: xem tại đây
 
B. Lịch thi tiếng Anh đầu vào
 

Lịch thi (cập nhật liên tục): xem tại đây
Hình thức thi: trực tuyến (hướng dẫn sử dụng phần mềm thi/học tập trực tuyến)
Thông tin phòng thi/kết quả thi (theo nhóm): xem tại đây.

C. Thông tin liên lạc
 
Các vấn đề về hình thức thi, cách thức thi, kết quả thi:

Sinh viên liên hệ Phòng Phòng Hợp tác Đào tạo nước ngoài
Email: oiac.ctlk@hcmiu.edu.vn
Page: https://www.facebook.com/Phonghoptacdaotaonuocngoai/

Các vấn đề về lịch thi:

Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo Đại học
Page: https://www.facebook.com/hcmiuoaa/