Lịch thi tiếng Anh xếp lớp năm 2019

1. Lịch thi tiếng Anh dành cho sinh viên chương trình trong nước
2. Lịch thi tiếng Anh dành cho sinh viên chương trình liên kết và sinh viên chương trình trong nước đăng ký tiếng Anh tăng cường
  • Thời gian thi dự kiến: 23/7/2019 – 24/7/2019
  • Link đăng ký dự thi (dành cho các em không có IELTS/TOEFL iBT): bit.ly/iuenglish2019
  • Hình thức thi và hướng dẫn làm bài: cập nhật sau 
  • Lịch thi: <Bấm tại đây để xem> (cập nhật đến 16/07/2019)