Lịch thi tiếng Anh xếp lớp năm 2018

(thông tin đang liên tục được cập nhật)

1. Thí sinh trúng tuyển chương trình trong nước

Địa điểm thi: Trường Đại học Quốc Tế (Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM)

Hướng dẫn và đề thi mẫu bài thi xếp lớp tiếng Anh: https://www.hcmiu.edu.vn/Tin-tuc-News/ItemId/2272/View/Details

Mọi ý kiến thắc mắc xin quý vị vui lòng liên hệ qua email: tlnguyen@hcmiu.edu.vn

STT Họ tên SBD Ngày thi Giờ thi Phòng thi
1 BÙI TRẦN TRỌNG ÂN 005284 09-07-18 9:00 La1.507
2 NGUYỄN NGỌC ANH 000110 09-07-18 9:00 La1.507
3 TỪ THỤC ANH 000080 09-07-18 9:00 La1.507
4 CỐ QUỲNH DAO 000574 09-07-18 9:00 La1.507
5 NGÔ NHƯ NGỌC HOA 001234 09-07-18 9:00 La1.507
6 NGUYỄN SỸ HOÀNG 001282 09-07-18 9:00 La1.507
7 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 001508 09-07-18 9:00 La1.507
8 DƯƠNG THU HƯƠNG 001477 09-07-18 9:00 La1.507
9 NGUYỄN PHẠM GIA KHÁNH 001648 09-07-18 9:00 La1.507
10 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 001708 09-07-18 9:00 La1.507
11 PHẠM THUỲ LINH 001976 09-07-18 9:00 La1.507
12 VŨ BẢO LUÂN 002247 09-07-18 9:00 La1.507
13 TRẦN LÊ THANH MAI 002279 09-07-18 9:00 La1.507
14 NGUYỄN LÊ NGUYỄN 002823 09-07-18 9:00 La1.507
15 LÊ TRẦN MINH NHÂN 002848 09-07-18 9:00 La1.507
16 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 003086 09-07-18 9:00 La1.507
17 NGUYỄN THỊ BẢO THY 004181 09-07-18 9:00 La1.507
18 TÔN THẤT TIẾN 004236 09-07-18 9:00 La1.507
19 ĐỖ PHÙNG BẢO TRÂN 004437 09-07-18 9:00 La1.507
20 VŨ THUỲ TRANG 004295 09-07-18 9:00 La1.507
21 BÙI NGUYỄN HOÀNG TRIỀU 004532 09-07-18 9:00 La1.507
22 PHẠM NGỌC THU UYÊN 004805 09-07-18 9:00 La1.507
23 PHÙNG PHƯƠNG UYÊN 004818 09-07-18 9:00 La1.507
24 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN 006418 09-07-18 9:00 La1.507
25 NGUYỄN NGỌC THẢO VY 006444 09-07-18 9:00 La1.507
26 QUÁCH THẢO VY 005093 09-07-18 9:00 La1.507
27 PHAN NGỌC MAI VY 005108 09-07-18 9:00 La1.507
28 NGUYỄN HOÀNG LAN ANH 000138 09-07-18 9:00 La1.508
29 ĐOÀN MINH ĐĂNG 000847 09-07-18 9:00 La1.508
30 ĐÀO TÙNG DƯƠNG 000742 09-07-18 9:00 La1.508
31 TRƯƠNG THỊ CHÂU GIANG 000958 09-07-18 9:00 La1.508
32 NGUYỄN MINH HIẾU HÀ 000968 09-07-18 9:00 La1.508
33 HOÀNG HUY 001408 09-07-18 9:00 La1.508
34 ĐỖ THỊ TRÚC LINH 001973 09-07-18 9:00 La1.508
35 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 002039 09-07-18 9:00 La1.508
36 TÔN THẤT PHI LONG 002098 09-07-18 9:00 La1.508
37 LÊ THANH MAI 002285 09-07-18 9:00 La1.508
38 NGUYỄN THIÊN NAM 002504 09-07-18 9:00 La1.508
39 TRẦN BÍCH NGỌC 002688 09-07-18 9:00 La1.508
40 TIÊU THIÊN NHI 002923 09-07-18 9:00 La1.508
41 PHAN DƯƠNG TIẾN PHÁT 003158 09-07-18 9:00 La1.508
42 NGUYỄN HỒNG SA 006108 09-07-18 9:00 La1.508
43 PHAN LÊ NHẬT TÂN 003680 09-07-18 9:00 La1.508
44 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 003822 09-07-18 9:00 La1.508
45 ĐINH THỊ THANH THÚY 004042 09-07-18 9:00 La1.508
46 TRẦN PHƯƠNG THÙY 004022 09-07-18 9:00 La1.508
47 TRẦN BẢO TRÂM 004422 09-07-18 9:00 La1.508
48 LÊ BẢO TRÂN 004450 09-07-18 9:00 La1.508
49 TRẦN ĐỖ QUANG TRUNG 004616 09-07-18 9:00 La1.508
50 HỒ MINH PHƯƠNG UYÊN 006413 09-07-18 9:00 La1.508
51 CAO ĐOÀN TRÚC PHƯƠNG 000096 09-07-18 9:00 La1.508
52 PHAN ANH BẢO HOÀNG 001258 09-07-18 9:00 La1.508
53 NGUYỄN LÊ QUỐC ANH 000210 09-07-18 9:00 La1.509
54 HOÀNG LÊ GIA BẢO 000354 09-07-18 9:00 La1.509
55 TRẦN NHƯ BÌNH 000415 09-07-18 9:00 La1.509
56 LÊ ĐỨC 000899 09-07-18 9:00 La1.509
57 LÊ TRƯỜNG GIANG 000912 09-07-18 9:00 La1.509
58 NGÔ THỊ DIỆU HIỀN 001166 09-07-18 9:00 La1.509
59 TRƯƠNG KIM KHÁNH 001646 09-07-18 9:00 La1.509
60 LÊ HOÀNG ĐĂNG KHOA 001718 09-07-18 9:00 La1.509
61 NGUYỄN ANH KHOA 001706 09-07-18 9:00 La1.509
62 TỐNG KHÁNH LINH 005739 09-07-18 9:00 La1.509
63 PHÙNG KHÁNH LINH 001961 09-07-18 9:00 La1.509
64 TIỀN GIA LINH 001942 09-07-18 9:00 La1.509
65 LÊ HOÀNG LONG 002136 09-07-18 9:00 La1.509
66 MÃ KIM LONG 002203 09-07-18 9:00 La1.509
67 LÊ KHÁNH NGÂN 002554 09-07-18 9:00 La1.509
68 HUỲNH NGUYỄN HỒNG NGỌC 005902 09-07-18 9:00 La1.509
69 PHẠM SĨ NGUYÊN 002782 09-07-18 9:00 La1.509
70 DƯƠNG NGỌC UYỂN NHI 002959 09-07-18 9:00 La1.509
71 NGUYỄN VÕ HỒNG PHÁT 006024 09-07-18 9:00 La1.509
72 VŨ MAI QUỐC THÁI 003691 09-07-18 9:00 La1.509
73 HOÀNG HUY THẮNG 003853 09-07-18 9:00 La1.509
74 LÊ VĨNH HỒNG THỊNH 003913 09-07-18 9:00 La1.509
75 BÙI THỊ NHƯ THUẬN 003983 09-07-18 9:00 La1.509
76 HÀ XUÂN TRƯỜNG 004654 09-07-18 9:00 La1.509
77 VÕ HỒ MINH TÚ 004701 09-07-18 9:00 La1.509
78 LÊ ANH VY 005028 09-07-18 9:00 La1.509
79 LÊ NGỌC HẢI ĐĂNG 000845 09-07-18 9:00 La1.509
80 ĐINH THỊ MINH PHƯƠNG 003348 09-07-18 9:00 La1.509
81 ĐỖ THỊ CẨM TÚ 004681 09-07-18 13:00 La1.509
82 NGUYỄN TRƯƠNG MINH ANH 000090 09-07-18 13:00 La1.509
83 ĐẶNG THẢO VÂN ANH 005231 09-07-18 13:00 La1.509
84 TRẦN TRỌNG THỨC 006240 09-07-18 13:00 La1.509
85 PHẠM THỊ THANH THẢO 003828 09-07-18 13:00 La1.509
86 NGUYỄN THỊ TRANG 004321 09-07-18 13:00 La1.509
87 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH 002036 09-07-18 13:00 La1.509
88 BÙI TUẤN KIỆT 001841 09-07-18 13:00 La1.509
89 ĐỖ TRUNG HIẾU 000198 09-07-18 13:00 La1.509
90 TRẦN THỊ THANH NGÂN 002556 09-07-18 13:00 La1.509
91 PHAN ĐÌNH NAM 002523 09-07-18 13:00 La1.509
92 TRẦN TRỌNG THỨC 006240 09-07-18 13:00 La1.509
93 PHẠM NGỌC BĂNG 005306 09-07-18 13:00 La1.509
94 HỒ HỮU BÌNH 005315 09-07-18 13:00 La1.509
95 HUỲNH BẢO CHÂU 005327 09-07-18 13:00 La1.509
96 PHẠM HƯƠNG GIANG 000917 09-07-18 13:00 La1.509
97 TRẦN THỊ BÍCH HIỀN 005496 09-07-18 13:00 La1.509
98 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 001499 09-07-18 13:00 La1.509
99 LÊ ĐÌNH KHÁNH 001681 09-07-18 13:00 La1.509
100 NGÔ HOÀNG HỒNG LAM 001877 09-07-18 13:00 La1.509
101 TRẦN THỊ NGỌC MAI 002296 09-07-18 13:00 La1.509
102 ĐẶNG VÕ XUÂN NGÂN 002580 09-07-18 13:00 La1.509
103 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 002637 09-07-18 13:00 La1.509
104 TRẦN HUỲNH NHẬT QUÂN 003460 09-07-18 13:00 La1.509
105 LÊ HUỲNH THIÊN THANH 003702 09-07-18 13:00 La1.509
106 TRẦN MINH THIỆN 003904 09-07-18 13:00 La1.509
107 LÊ QUỐC THỊNH 003927 09-07-18 13:00 La1.509
108 NGÔ PHƯƠNG UYÊN 004838 09-07-18 13:00 La1.509
109 LÊ THỊ TƯỜNG VI 004919 09-07-18 13:00 La1.509
110 KHƯƠNG HOÀNG THÙY LINH 005746 10-07-18 9:00 La1.509
111 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 006417 10-07-18 9:00 La1.509
112 TRẦN ĐỖ NGỌC HÂN 001097 10-07-18 9:00 La1.509
113 NGUYỄN BẢO DUY 000687 10-07-18 9:00 La1.509
114 TRẦN ĐỨC TRÍ 004497 10-07-18 9:00 La1.509
115 ĐẶNG THU DUNG 000603 10-07-18 9:00 La1.509
116 TRẦN XUÂN QUỲNH 003544 10-07-18 9:00 La1.509
117 LÊ NGUYỄN NHẬT ÁNH 000309 10-07-18 9:00 La1.509
118 LÊ NGUYỄN NHẬT ÁNH 000309 10-07-18 9:00 La1.509
119 NGUYỄN XUÂN BÁCH 000345 10-07-18 13:00 La1.509
120 NGUYỄN MINH HẠNH 001040 10-07-18 13:00 La1.509
121 NGUYỄN NHỰT ANH 000059 10-07-18 13:00 La1.509
122 ĐẶNG TẤN THỌ 003954 10-07-18 13:00 La1.509
123 TRẦN NGỌC THANH THƯ 004084 10-07-18 13:00 La1.509
124 ĐẠI QUANG MINH 002406 10-07-18 13:00 La1.509
125 PHẠM QUÝ LƯƠNG 005786 10-07-18 13:00 La1.509
126 TRẦN NGUYỄN HOÀNG LAN 001888 10-07-18 13:00 La1.509
127 HUỲNH NGỌC KHÁNH VY 005024 10-07-18 13:00 La1.509
128 VŨ TRỌNG HIẾU 001223 10-07-18 13:00 La1.509
129 NGÔ ĐÌNH LUÂN ĐÔN 000868 11-07-18 9:00 La1.509
130 BÙI CÔNG DANH 000569 11-07-18 9:00 La1.509
131 ĐỖ THỤY HỒNG NHUNG 003032 11-07-18 9:00 La1.509
132 VÕ TRÂM ANH ‘000087 11-07-18 9:00 La1.509
133 NGUYỄN HOÀNG HiỆP 001187 11-07-18 13:00 La1.509
134 NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ 001791 11-07-18 13:00 La1.509
135 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN 005208 12-07-18 8:15 La1.509
136 HOÀNG NGỌC TRẦN MINH 002382 12-07-18 8:15 La1.509
137 PHAN THANH HUYỀN 005573 12-07-18 8:15 La1.509
138 ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG ANH 000146 12-07-18 8:15 La1.509
139 ĐỖ HỒNG HÂN 001098 12-07-18 13:00 La1.509
140 HUỲNH THANH PHONG 006031 12-07-18 13:00 La1.509
141 TRẦN MINH HẠNH 001050 12-07-18 13:00 La1.509
142 LÊ BỬU VĨNH NGUYÊN 002758 12-07-18 13:00 La1.509
143 NGÔ MINH TRÍ 004517 12-07-18 13:00 La1.509
144 CHÂU GIA AN 000040 12-07-18 13:00 La1.509
145 PHAN THẾ CÔNG 000536 12-07-18 13:00 La1.509
146 BÙI HỒ HẢI LINH 005743 12-07-18 13:00 La1.509
147 PHẠM VĨNH PHÚ 003206 12-07-18 13:00 La1.509
148 NGUYỄN THỊ MINH TRÍ 004498 12-07-18 13:00 La1.509
149 CÁP TƯỜNG ĐẠI PHÚC 003212 13-07-18 8:15 La1.507
150 LÊ THỊ NGỌC THÚY 004049 13-07-18 8:15 La1.507
151 NGUYỄN BẢO NGỌC 006505 13-07-18 8:15 La1.507
152 NGÔ TRỌNG KHÁNH 001647 13-07-18 8:15 La1.507
153 NGUYỄN THÁI NGUYÊN KHANG 005623 13-07-18 8:15 La1.507
154 NGÔ NGỌC MINH CHÂU 000450 13-07-18 8:15 La1.507
155 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH 002007 13-07-18 8:15 La1.507
156 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRÂM 004398 13-07-18 8:15 La1.507
157 VŨ NGUYÊN THANH TÂM 006123 13-07-18 8:15 La1.507
158 NGUYỄN HOÀNG NAM 002524 13-07-18 8:15 La1.507
159 ĐẶNG HẢI HÀ 001006 13-07-18 8:15 La1.507
160 DIỆP HẠNH TIÊN 004200 13-07-18 8:15 La1.507
161 NGUYỄN ĐIỀN THẾ VINH 004969 13-07-18 8:15 La1.507
162 NGUYỄN NHẤT DUY 000649 13-07-18 8:15 La1.507
163 LÊ NGUYỄN HỒNG HẠNH 001045 13-07-18 8:15 La1.507
164 NGUYỄN VŨ LAN CHI 000510 13-07-18 8:15 La1.507
165 PHẠM THỊ THẢO VY 005039 13-07-18 8:15 La1.507
166 NGUYỄN ĐÌNH HUÂN 001319 13-07-18 8:15 La1.507
167 NGUYỄN QUANG NHẬT 002886 13-07-18 8:15 La1.507
168 TRỊNH THÀNH TÂM 003658 13-07-18 8:15 La1.507
169 VŨ NAM BÌNH 000412 13-07-18 8:15 La1.507
170 TRẦN THU HƯƠNG 006495 13-07-18 8:15 La1.507
171 ĐỖ HOÀNG PHI VŨ 004986 13-07-18 8:15 La1.507
172 LÝ PHƯƠNG THANH 003696 13-07-18 8:15 La1.507
173 NGUYỄN TRẦN KHÁNH ĐẠT 000833 13-07-18 8:15 La1.507
174 BÙI NGUYỄN QUANG MINH 002406 13-07-18 8:15 La1.507
175 TRẦN THỊ NGỌC ANH 000260 13-07-18 8:15 La1.508
176 LÊ XUÂN HUY 001363 13-07-18 8:15 La1.508
177 NGUYỄN ANH KHOA 001719 13-07-18 8:15 La1.508
178 ĐẶNG TRƯƠNG KIM NGÂN 002550 13-07-18 8:15 La1.508
179 LÊ ANH KHOA 001722 13-07-18 8:15 La1.508
180 LÊ MINH NGUYÊN 002768 13-07-18 8:15 La1.508
181 TRỊNH MAI THIÊN ĐĂNG 000846 13-07-18 8:15 La1.508
182 ĐỖ TRUNG HIẾU 001198 13-07-18 8:15 La1.508
183 NGUYỄN HỒNG PHƯỚC 003275 13-07-18 8:15 La1.508
184 NGUYỄN GIA BẢO 005285 13-07-18 8:15 La1.508
185 LÊ HOÀNG NHÂN 002847 13-07-18 8:15 La1.508
186 TRẦN NGUYỄN KHÁNH DUY 000668 13-07-18 8:15 La1.508
187 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 001701 13-07-18 8:15 La1.508
188 ĐOÀN NGỌC THẢO VY 005092 13-07-18 8:15 La1.508
189 LÊ NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 001488 13-07-18 8:15 La1.508
190 LÊ HỮU HOÀNG LONG 002146 13-07-18 8:15 La1.508
191 NGUYỄN THANH TRÚC 004582 13-07-18 8:15 La1.508
192 BÙI THANH VỸ 005133 13-07-18 8:15 La1.508
193 TRẦN MINH KHANG 005625 13-07-18 8:15 La1.508
194 VŨ PHƯƠNG UYÊN 006400 13-07-18 8:15 La1.508
195 NGUYỄN MẠNH TUẤN 004721 13-07-18 8:15 La1.508
196 HUỲNH DƯƠNG MỸ ANH 000170 13-07-18 8:15 La1.508
197 HOÀNG ANH KHOA 001740 13-07-18 8:15 La1.508
198 TRẦN HOÀNG THÁI 003692 13-07-18 8:15 La1.508
199 PHẠM THỊ KIỀU TRINH 006326 13-07-18 8:15 La1.508
200 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 003390 13-07-18 8:15 La1.508
201 LÊ CÔNG MINH 002427 13-07-18 8:15 La1.508
202 HUỲNH THANH TRÍ 004507 13-07-18 8:15 La1.508
203 NGUYỄN NGỌC KHÁNH HÂN 001136 13-07-18 8:15 La1.508
204 VÕ ĐỖ MINH TRANG 004329 13-07-18 8:15 La1.508
205 NGUYỄN CÔNG MINH 005824 13-07-18 8:15 La1.509
206 PHẠM NGUYỄN THIÊN PHÚC 003242 13-07-18 8:15 La1.509
207 NGUYỄN ĐÌNH NAM 002509 13-07-18 8:15 La1.509
208 HOÀNG TRỌNG ANH QUÂN 003446 13-07-18 8:15 La1.509
209 NGUYỄN THUỴ ANH 000051 13-07-18 8:15 La1.509
210 VŨ THỊ LAN ANH 000067 13-07-18 8:15 La1.509
211 TRẦN MINH CHÂU 000452 13-07-18 8:15 La1.509
212 TRẦN THÀNH ĐẠT 000813 13-07-18 8:15 La1.509
213 NGUYỄN NHẬT HUY 001362 13-07-18 8:15 La1.509
214 PHẠM ĐÔNG KHA 001526 13-07-18 8:15 La1.509
215 HUỲNH ANH KIỆT 001825 13-07-18 8:15 La1.509
216 NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG LAM 001873 13-07-18 8:15 La1.509
217 LÊ NGUYỄN KHÁNH LINH 002019 13-07-18 8:15 La1.509
218 THÁI HƯNG LONG 002110 13-07-18 8:15 La1.509
219 TRẦN NGUYỄN XUÂN MAI 002286 13-07-18 8:15 La1.509
220 TRẦN KIM NGÂN 005887 13-07-18 8:15 La1.509
221 TRẦN TUYẾT NGÂN 002543 13-07-18 8:15 La1.509
222 NGÔ TRỌNG NHÂN 002849 13-07-18 8:15 La1.509
223 NGUYỄN HÀ NINH 003133 13-07-18 8:15 La1.509
224 PHÙ HUỆ TRANG 004320 13-07-18 8:15 La1.509
225 NGUYỄN CAO MINH TRIẾT 004525 13-07-18 8:15 La1.509
226 CHÂU NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 004655 13-07-18 8:15 La1.509
227 TĂNG CẨM TÚ 004667 13-07-18 8:15 La1.509
228 HOÀNG MINH TUYỀN 004743 13-07-18 8:15 La1.509
229 LÊ QUỐC VIỆT 004949 13-07-18 8:15 La1.509
230 ĐẶNG ĐÀO THIÊN HƯƠNG 005600 13-07-18 8:15 La1.509
231 BÙI NGUYỄN MAI THY 004175 13-07-18 8:15 La1.509
232 TRƯƠNG QUỐC VIỆT 004942 13-07-18 8:15 La1.509
233 NGUYỄN ĐẶNG NGỌC MINH 002403 13-07-18 8:15 La1.509
234 NGUYỄN THỊ HOÀI 001252 13-07-18 13:00 La1.509
235 ĐÀO NGUYỄN TUẤN ANH 000179 14-07-18 8:15 La1.509
236 ĐẶNG NGỌC MINH THƯ 004148 14-07-18 8:15 La1.509
237 ĐÀO THỊ MINH ANH 000144 14-07-18 8:15 La1.509
238 PHAN THỊ MỸ LINH 001996 14-07-18 8:15 La1.509
239 LÂM ANH THÙY 004023 14-07-18 8:15 La1.509
240 LƯU LÊ NGỌC QUYÊN 003495 14-07-18 8:15 La1.509
241 VÕ THANH DỊU HÀ 000976 14-07-18 8:15 La1.509
242 LA TRUNG NGHĨA 002678 14-07-18 8:15 La1.509
243 TRẦN DUY MINH 002415 14-07-18 8:15 La1.509
244 NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN 003483 14-07-18 8:15 La1.509
245 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 001951 14-07-18 8:15 La1.509
246 NGUYỄN HUY ANH 000229 14-07-18 8:15 La1.509
247 TRẦN NGỌC TRÚC ANH 000158 14-07-18 8:15 La1.509
248 LÊ HOÀNG PHƯƠNG NHI 002976 14-07-18 8:15 La1.509
249 LÊ ÂN 005282 14-07-18 8:15 La1.509
250 KIM MINH ĐĂNG 000843 14-07-18 8:15 La1.509
251 LA TRIỆU DUY 000706 14-07-18 8:15 La1.509
252 ĐẶNG NGỌC MINH HUY 001402 14-07-18 8:15 La1.509
253 NGUYỄN DUY KHANG 001592 14-07-18 8:15 La1.509
254 TRẦN THỊ NGUYÊN PHƯƠNG 003359 14-07-18 8:15 La1.509
255 PHẠM NGỌC CÁT TƯỜNG 004775 14-07-18 8:15 La1.509
256 ĐẶNG HOÀNG DUY 000671 14-07-18 8:15 La1.509
257 TRỊNH PHAN NGỌC KHÁNH 001684 14-07-18 8:15 La1.509
258 NGUYỄN NHẬT MINH 002419 14-07-18 8:15 La1.509
259 HUỲNH BẢO LONG 002150 14-07-18 8:15 La1.509
260 TRẦN NGỌC TÚ UYÊN 006412 14-07-18 8:15 La1.509
261 ĐẠI QUANG MINH 002408 14-07-18 8:15 La1.509
262 TRẦN THẢO VY 005078 14-07-18 8:15 La1.509
263 NGUYỄN HOÀNG LONG 005754 14-07-18 8:15 La1.509
264 QUÁCH TRẦN PHƯƠNG TRÂN 004493 14-07-18 8:15 La1.509
265 PHẠM THANH TRUYỀN 004649 14-07-18 8:15 La1.509
266 BÙI THỊ UYÊN UYÊN 004832 14-07-18 8:15 La1.509
267 TRỊNH HOÀNG HUY 001358 16-07-18 13:00 La1.508
268 PHẠM TRẦN NGUYÊN VŨ 004992 16-07-18 13:00 La1.508
269 TRẦN VÕ BẢO THIÊN 003888 16-07-18 13:00 La1.508
270 DƯƠNG HÀ KHÁNH VY 005077 16-07-18 13:00 La1.508
271 NGUYỄN TUẤN KIỆT 005686 16-07-18 13:00 La1.509
272 GIANG THANH TÂM 003667 16-07-18 13:00 La1.509
273 NGUYỄN HỒNG THY 006254 16-07-18 13:00 La1.509
274 LÊ ANH TRÍ 004504 16-07-18 13:00 La1.509
275 CÁP KIM QUANG 006069 16-07-18 13:00 La1.509
276 LÝ BẢO THOẠI 003957 16-07-18 13:00 La1.509
277 LÊ THÙY LINH 001986 16-07-18 13:00 La1.509
278 NGUYỄN HOÀNG THIÊN NGA 002533 16-07-18 13:00 La1.509
279 MAI LÊ THẾ THẮNG 003851 16-07-18 13:00 La1.509
280 NGÔ ANH THƯ 004128 16-07-18 13:00 La1.508
281 HỒ HẢI LONG 002117 16-07-18 13:00 La1.508
282 PHẠM XUÂN THY 004173 16-07-18 13:00 La1.508
283 VÕ THỊ CẨM VÂN 004901 16-07-18 13:00 La1.508
284 TRẦN THỊ TY TY 004781 16-07-18 13:00 La1.508
285 TRỊNH LÊ HOÀNG MINH 002346 16-07-18 13:00 La1.508
286 ĐẶNG LỮ ANH THƯ 004104 16-07-18 13:00 La1.508
287 NGUYỄN CÔNG SƠN 003610 16-07-18 13:00 La1.508
288 NGUYỄN PHAN QUỲNH HƯƠNG 001484 16-07-18 13:00 La1.508
289 ĐOÀN NGUYỄN VÂN ANH 000213 16-07-18 13:00 La1.508
290 VĂN THỊ NGỌC DUNG 000608 16-07-18 13:00 La1.508
291 ĐẶNG NGUYỄN MINH HOÀNG 001288 16-07-18 13:00 La1.508
292 NGÔ ANH DŨNG 000645 16-07-18 13:00 La1.508
293 LÊ BÁ KHÁNH NGỌC 002721 16-07-18 13:00 La1.508
294 NGUYỄN THANH THUỲ 003998 16-07-18 13:00 La1.508
295 PHÙNG NGUYỄN MINH CHÂU 005323 16-07-18 13:00 La1.508
296 LÊ NGUYỄN DUY KHANG 001582 16-07-18 13:00 La1.508
297 TRẦN TRỤ NHÂN 002881 16-07-18 13:00 La1.508
298 NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN 004806 16-07-18 13:00 La1.508
299 LÊ PHÚ QUÝ 003472 16-07-18 13:00 La1.508
300 NGUYỄN LÊ UYÊN VY 005119 16-07-18 13:00 La1.508
301 NGUYỄN HOÀNG LÊ TRANG 004301 16-07-18 13:00 La1.508
302 TRỊNH THỊ CẨM NHUNG 003033 16-07-18 13:00 La1.508
303 NGUYỄN HUY KHÁNH MINH 002444 16-07-18 13:00 La1.509
304 NGÔ THANH SƠN 003603 16-07-18 13:00 La1.509
305 LÊ HÒA BÌNH 000420 16-07-18 13:00 La1.509
306 LAI CẨM KHUÊ 001785 16-07-18 13:00 La1.509
307 LA GIA BẢO 005287 16-07-18 13:00 La1.509
308 NGUYỄN THIÊN KHA 001528 16-07-18 13:00 La1.509
309 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 000874 16-07-18 13:00 La1.509
310 NGUYỄN THỊ HIỀN MAI 005803 16-07-18 13:00 La1.509
311 PHAN TRÍ VỸ 005136 16-07-18 13:00 La1.509
312 NGUYỄN THÀNH AN 000032 16-07-18 13:00 La1.509
313 PHẠM VĂN HIẾU 005518 16-07-18 13:00 La1.509
314 LÊ KHÁNH TÂM 003657 16-07-18 13:00 La1.509
315 LÊ NGUYÊN CHIÊU ANH 000154 16-07-18 13:00 La1.509
316 PHẠM THÙY LINH 002032 16-07-18 13:00 La1.509
317 PHẠM NGỌC XUÂN MAI 002300 16-07-18 13:00 La1.509
318 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 000764 16-07-18 13:00 La1.509
319 PHẠM THỊ MINH KHANH 001612 16-07-18 13:00 La1.509
320 BÙI MINH THƯ 004056 16-07-18 13:00 La1.509
321 NGUYỄN VIỆT KHÁNH 001641 16-07-18 13:00 La1.509
322 TRẦN THANH THÚY 004046 16-07-18 13:00 La1.509
323 NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN 004489 16-07-18 13:00 La1.509
324 PHẠM NGUYỄN AN HÒA 001243 18-07-18 8:15 La1.507
325 ĐINH THIỆN ĐỨC 000900 18-07-18 8:15 La1.507
326 GIẢ NGỌC TRÚC ĐÀO 000803 18-07-18 8:15 La1.507
327 NGUYỄN MAI THANH 003697 18-07-18 8:15 La1.507
328 ĐOÀN BÁ THỊNH 003917 18-07-18 8:15 La1.507
329 TRẦN VÕ KIỀU ANH 000107 18-07-18 8:15 La1.507
330 ĐỖ TIẾN DŨNG 000626 18-07-18 8:15 La1.507
331 NGUYỄN HOÀNG THAO 006154 18-07-18 8:15 La1.507
332 ĐÀO LINH CHI 000508 18-07-18 8:15 La1.507
333 DƯƠNG QUÝ HẢO 001065 18-07-18 8:15 La1.507
334 VÕ ĐỨC QUANG 003409 18-07-18 8:15 La1.507
335 LÊ THUÝ QUỲNH 006102 18-07-18 8:15 La1.507
336 NGUYỄN VIỆT TIẾN 006262 18-07-18 8:15 La1.507
337 TRẦN MINH KHÔI 001776 18-07-18 8:15 La1.507
338 DƯƠNG HẢI NAM 002514 18-07-18 8:15 La1.507
339 NGUYỄN TRÍ TÂM 003647 18-07-18 8:15 La1.507
340 TRÀ GIA BẢO 000366 18-07-18 8:15 La1.507
341 HỒ NGỌC UYỂN QUÂN 003436 18-07-18 8:15 La1.507
342 NGÔ BÁ THỊNH 006189 18-07-18 8:15 La1.507
343 TÔ KHÁNH VÂN 004898 18-07-18 8:15 La1.507
344 LÊ QUANG DŨNG 000631 18-07-18 8:15 La1.507
345 LÊ ANH KHÔI 001783 18-07-18 8:15 La1.507
346 KHÂU DUY LƯỢNG 002257 18-07-18 8:15 La1.507
347 NGUYỄN CẢNH DƯƠNG 000766 18-07-18 8:15 La1.507
348 TRƯỜNG TRẦN MAI ANH 000070 18-07-18 8:15 La1.508
349 NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG KHÔI 001774 18-07-18 8:15 La1.508
350 LÊ THỤC ĐOAN TRINH 004545 18-07-18 8:15 La1.508
351 ĐINH PHẠM BÁ LINH 001960 18-07-18 8:15 La1.508
352 NGÔ NGUYỄN NAM 002497 18-07-18 8:15 La1.508
353 ĐINH TRANG VY 005007 18-07-18 8:15 La1.508
354 HỒ UYÊN PHƯƠNG 003307 18-07-18 8:15 La1.508
355 LẠI THỊ YẾN NHI 002907 18-07-18 8:15 La1.508
356 NGUYỄN HUỲNH NGỌC QUẾ 003461 18-07-18 8:15 La1.508
357 TRẦN HOÀI NAM 005866 18-07-18 8:15 La1.508
358 LÊ THỊ KIM HẰNG 001087 18-07-18 8:15 La1.508
359 TẠ CÔNG TÍN 004270 18-07-18 8:15 La1.508
360 TRẦN ANH VIỆT 004947 18-07-18 8:15 La1.508
361 NGUYỄN THỊ BÌNH NGHI 005893 18-07-18 8:15 La1.508
362 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 002949 18-07-18 8:15 La1.508
363 TRẦN HUỲNH ÁNH THY 004189 18-07-18 8:15 La1.508
364 LÊ THỊ NHÃ UYÊN 004835 18-07-18 8:15 La1.508
365 LÊ GIA KHÁNH 001651 18-07-18 8:15 La1.508
366 HÀ TRUNG KIÊN 001801 18-07-18 8:15 La1.508
367 TRẦN THỊ THANH TÂM 003653 18-07-18 8:15 La1.508
368 MAI THẢO NHI 003010 18-07-18 8:15 La1.508
369 LÊ BẢO TRÂN 004439 18-07-18 8:15 La1.508
370 PHẠM KHÔI TRUNG 004620 18-07-18 8:15 La1.508
371 TRẦN HOÀNG LÂM 001893 18-07-18 8:15 La1.508
372 VÕ DUY THÔNG 003959 18-07-18 8:15 La1.508
373 LÊ ANH KHA 001527 18-07-18 8:15 La1.508
374 NGÔ QUỐC TUYẾN 006384 18-07-18 8:15 La1.508
375 NGUYỄN ĐÌNH DUY ANH 000209 18-07-18 8:15 La1.508
376 ĐẶNG ĐÌNH KHANG 001564 18-07-18 8:15 La1.508
377 HỒ NGỌC PHƯƠNG DUYÊN 000735 18-07-18 8:15 La1.508
378 NGUYỄN THANH BẢO HÀ 000992 18-07-18 8:15 La1.509
379 NGUYỄN XUÂN HUY 001421 18-07-18 8:15 La1.509
380 NGUYỄN ANH KIÊN 001818 18-07-18 8:15 La1.509
381 NGUYỄN THỊ BÌNH MINH 002385 18-07-18 8:15 La1.509
382 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 003023 18-07-18 8:15 La1.509
383 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 003775 18-07-18 8:15 La1.509
384 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 003814 18-07-18 8:15 La1.509
385 LÊ ANH KIỆT 001824 18-07-18 8:15 La1.509
386 LÊ TRỌNG TÍN 004264 18-07-18 8:15 La1.509
387 TRẦN VÕ HOÀNG LONG 002192 18-07-18 8:15 La1.509
388 CAO MINH LONG 002172 18-07-18 8:15 La1.509
389 HUỲNH HUY HOÀNG 001298 18-07-18 8:15 La1.509
390 TÔN NỮ HOÀI THANH 003701 18-07-18 8:15 La1.509
391 TRẦN MINH TUẤN 004720 18-07-18 8:15 La1.509
392 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 000891 18-07-18 8:15 La1.509
393 LÊ THỊ THU SƯƠNG 003616 18-07-18 8:15 La1.509
394 VÕ DUY THUẬN 003992 18-07-18 8:15 La1.509
395 TRẦN NGỌC THẢO MI 002337 18-07-18 8:15 La1.509
396 VÕ QUỐC HOÀNG QUYÊN 003489 18-07-18 8:15 La1.509
397 NGUYỄN VŨ DUY 000708 18-07-18 8:15 La1.509
398 TRẦN ĐỨC MINH 002388 18-07-18 8:15 La1.509
399 PHẠM KIỀU ÁNH 000302 18-07-18 8:15 La1.509
400 PHẠM NGỌC MINH ANH 000290 18-07-18 8:15 La1.509
401 NGUYỄN HUỲNH MINH TRÍ 004521 18-07-18 8:15 La1.509
402 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 003636 18-07-18 8:15 La1.509
403 TRẦN VĨNH TRÍ 004508 18-07-18 8:15 La1.509
404 LƯU THỊ THÙY TRANG 004358 18-07-18 8:15 La1.509
405 TỪ NGUYÊN KHOA 001753 18-07-18 8:15 La1.509
406 HUYÊN NHẬT VY 005060 18-07-18 13:00 La1.507
407 NGUYỄN LÊ QUỲNH TRÂM 004408 18-07-18 13:00 La1.507
408 NGUYỄN VĂN TUYỀN 004747 18-07-18 13:00 La1.508
409 VÕ NGỌC TRÂN CHÂU 000448 18-07-18 13:00 La1.508
410 NGUYỄN HÀ VÂN ANH 000203 18-07-18 13:00 La1.508
411 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG THANH 003712 18-07-18 13:00 La1.508
412 BÙI THỤY KIM UYÊN 006410 18-07-18 13:00 La1.508
413 TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU 000470 18-07-18 13:00 La1.508
414 NGUYỄN HƯƠNG NGỌC HÂN 001135 18-07-18 13:00 La1.508
415 VŨ MINH ĐỨC 000892 18-07-18 13:00 La1.509
416 ĐẶNG BÁ THIỆN PHÚC 003234 18-07-18 13:00 La1.509
417 NGUYỄN LINH CHI 000517 18-07-18 13:00 La1.509
418 NGUYỄN HOÀNG PHÚ 003185 18-07-18 13:00 La1.509
419 NGUYỄN TRẦN GIA KHIÊM 001697 18-07-18 13:00 La1.509
420 VŨ QUỐC HƯNG 005584 18-07-18 13:00 La1.509
421 ĐOÀN MINH BẢO NGỌC 002719 18-07-18 13:00 La1.507
422 LÂM THÀNH PHÁT 003161 18-07-18 13:00 La1.507
423 TRẦN THANH HẢI 001022 18-07-18 13:00 La1.507
424 BÙI NGUYỄN THIÊN THU 006207 18-07-18 13:00 La1.507
425 ĐOÀN BẢO ANH TÚ 004705 18-07-18 13:00 La1.507
426 PHAN LÊ PHƯƠNG THẢO 003801 18-07-18 13:00 La1.507
427 LÊ TRƯƠNG TRÚC QUỲNH 003561 18-07-18 13:00 La1.507
428 VŨ NGỌC PHƯƠNG THY 006246 18-07-18 13:00 La1.507
429 NGUYỄN HOÀNG NAM 002520 18-07-18 13:00 La1.507
430 LÊ NGUYỄN THÀNH ĐẠT 005398 18-07-18 13:00 La1.507
431 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG NGỌC 005911 18-07-18 13:00 La1.507
432 ĐẶNG THẾ THANH PHƯƠNG 003321 18-07-18 13:00 La1.507
433 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 005499 18-07-18 13:00 La1.507
434 VÕ THIỆN ANH TÀI 003628 18-07-18 13:00 La1.507
435 NGYỄN QUỐC ANH KHOA 001746 18-07-18 13:00 La1.507
436 NGUYỄN CÔNG LƯỢNG 005787 18-07-18 13:00 La1.507
437 TRẦN NGUYỄN THÙY LINH 005742 18-07-18 13:00 La1.507
438 HOÀNG VŨ PHƯƠNG VI 004932 18-07-18 13:00 La1.507
439 THIỀU THANH TRANG 004380 18-07-18 13:00 La1.507
440 HỒ NGUYỄN THIÊN BẢO 000387 18-07-18 13:00 La1.507
441 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO 006166 18-07-18 13:00 La1.507
442 NGUYỄN PHONG NGHINH XUÂN 005143 18-07-18 13:00 La1.507
443 NGUYỄN GIA HUY 001419 18-07-18 13:00 La1.507
444 VŨ TRẦN ANH KHOA 001720 18-07-18 13:00 La1.508
445 HOÀNG NGUYỄN MINH HUY 001356 18-07-18 13:00 La1.508
446 PHẠM HOÀNG HẢI 001024 18-07-18 13:00 La1.508
447 NGUYỄN THỊ XUÂN HÂN 001144 18-07-18 13:00 La1.508
448 NGUYỄN QUANG CHÍ 000520 18-07-18 13:00 La1.508
449 NGUYỄN HỮU LONG 002079 18-07-18 13:00 La1.508
450 LƯU NGỌC HUYỀN TRÂN 004448 18-07-18 13:00 La1.508
451 LÊ NGUYỄN THANH NHÀN 005941 18-07-18 13:00 La1.508
452 PHẠM THANH TÀI 003624 18-07-18 13:00 La1.508
453 ĐỖ PHI TUẤN 004714 18-07-18 13:00 La1.508
454 NGUYỄN HOÀNG LINH 002044 18-07-18 13:00 La1.508
455 ĐINH HOÀNG BẢO YẾN 005182 18-07-18 13:00 La1.508
456 VŨ NGỌC KHÁNH LINH 002065 18-07-18 13:00 La1.508
457 NGUYỄN THÚY HẰNG 001070 18-07-18 13:00 La1.508
458 NGUYỄN GIA KHÂM 001693 18-07-18 13:00 La1.508
459 NGUYỄN VŨ THANH VI 004916 18-07-18 13:00 La1.508
460 NGUYỄN THỊ THANH NHI 002996 18-07-18 13:00 La1.508
461 VƯƠNG NGUYỄN BÁ NGÔN 005919 18-07-18 13:00 La1.508
462 NGUYỄN THỊ THẢO VIÊN 004939 18-07-18 13:00 La1.508
463 VÕ THỊ QUỲNH NHI 002954 18-07-18 13:00 La1.508
464 HUỲNH NGỌC MAI 002299 18-07-18 13:00 La1.508
465 HOÀNG DIỆU HUYỀN 001440 18-07-18 13:00 La1.508
466 TRẦN TÂM THI 006177 18-07-18 13:00 La1.508
467 NGÔ THỊ THÙY TRANG 004298 18-07-18 13:00 La1.509
468 VÕ TRÂM ANH 000087 18-07-18 13:00 La1.509
469 NGÔ NGỌC THẢO NGUYÊN 002773 18-07-18 13:00 La1.509
470 VÕ ĐOÀN PHƯƠNG UYÊN 004839 18-07-18 13:00 La1.509
471 VÕ HOÀNG TOÀN 006275 18-07-18 13:00 La1.509
472 NGUYỄN NGUYÊN KHANG 001573 18-07-18 13:00 La1.509
473 PHẠM NGUYỄN HỒNG ÂN 000336 18-07-18 13:00 La1.509
474 TRẦN TRỌNG NGHĨA 005894 18-07-18 13:00 La1.509
475 PHAN BẢO CHÂU 000467 18-07-18 13:00 La1.509
476 ĐINH GIA MINH 002380 18-07-18 13:00 La1.509
477 ĐẶNG TUẤN KIỆT 001843 18-07-18 13:00 La1.509
478 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 005999 18-07-18 13:00 La1.509
479 NGUYỄN THỊ MINH UYÊN 006398 18-07-18 13:00 La1.509
480 NGUYỄN LÊ KHÁNH HUYỀN 001430 18-07-18 13:00 La1.509
481 TRẦN LAN HƯƠNG 001478 18-07-18 13:00 La1.509
482 HỨA NGỌC NGHI LÂM 001907 18-07-18 13:00 La1.509
483 NGUYỄN MINH TÚ 004698 18-07-18 13:00 La1.509
484 VÕ THANH CHÂU 000446 18-07-18 13:00 La1.509
485 TRẦN NGUYÊN KHÁNH 005641 18-07-18 13:00 La1.509
486 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI 003005 18-07-18 13:00 La1.509
487 TRƯƠNG THANH HÀ 000983 18-07-18 13:00 La1.509
488 HOÀNG KHÁNH LINH 001943 18-07-18 13:00 La1.509
489 NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU 001224 18-07-18 13:00 La1.509
490 HUỲNH ĐẶNG TẤN PHÁT 003160 20-07-18 8:15 La1.507
491 NGUYỄN NGỌC Ý NHƯ 006008 20-07-18 8:15 La1.507
492 DƯƠNG HỒNG GIA 005423 20-07-18 8:15 La1.507
493 NGUYỄN LÊ NAM PHƯƠNG 003378 20-07-18 8:15 La1.507
494 VÕ THIỆN NHÂN 005953 20-07-18 8:15 La1.507
495 LÊ MINH THƯ 004151 20-07-18 8:15 La1.507
496 NGUYỄN DƯƠNG SONG TOÀN 006276 20-07-18 8:15 La1.507
497 HỒ YẾN NA 002494 20-07-18 8:15 La1.507
498 ĐỖ THÙY LINH 002070 20-07-18 8:15 La1.507
499 NGUYỄN TỐ TRINH 004570 20-07-18 8:15 La1.507
500 NGUYỄN THỊ HIỀN THỤC 003996 20-07-18 8:15 La1.507
501 NGUYỄN THỌ TRỌNG NHÂN 002858 20-07-18 8:15 La1.507
502 NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG 006243 20-07-18 8:15 La1.507
503 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 006187 20-07-18 8:15 La1.507
504 NGUYỄN TRẦN TRỌNG PHƯỚC 003279 20-07-18 8:15 La1.507
505 LÂM TUYỀN THĂNG 003848 20-07-18 8:15 La1.507
506 NGUYỄN SƠN TRÀ GIANG 000916 20-07-18 8:15 La1.507
507 TRẦN TRƯƠNG GIA HÂN 001137 20-07-18 8:15 La1.507
508 TÔ GIANG TUẤN ANH 000196 20-07-18 8:15 La1.508
509 CHÂU VI LÂM 005706 20-07-18 8:15 La1.508
510 PHẠM THỊ KIM BIÊN 005310 20-07-18 8:15 La1.508
511 TRẦN NGỌC LAN NHI 002990 20-07-18 8:15 La1.508
512 PHAN THỊ NHƯ YÊN 006481 20-07-18 8:15 La1.508
513 LÊ THU HÀ 005455 20-07-18 8:15 La1.508
514 TẠ PHẠM THUỲ TRANG 004317 20-07-18 8:15 La1.508
515 NGUYỄN THỊ HỒNG HÂN 001102 20-07-18 8:15 La1.508
516 TRỊNH LÊ HOÀNG MINH 002422 20-07-18 8:15 La1.508
517 NGUYỄN THỊ HÀ DUYÊN 000738 20-07-18 8:15 La1.508
518 TRẦN NGUYỄN HỒNG PHÚC 003254 20-07-18 8:15 La1.508
519 NGUYỄN HỮU TRUNG 004627 20-07-18 8:15 La1.508
520 KIỀU THỊ HỒNG NHUNG 006002 20-07-18 8:15 La1.508
521 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 004824 20-07-18 8:15 La1.508
522 VÕ HOÀNG YẾN NGA 002538 20-07-18 8:15 La1.508
523 VŨ PHẠM DUY THIÊN 006181 20-07-18 8:15 La1.508
524 NGUYỄN TUẤN QUỲNH 003551 20-07-18 8:15 La1.508
525 LƯU LÊ HOÀNG NHI 002904 20-07-18 8:15 La1.508
526 LÊ THỊ MINH THƯ 006231 20-07-18 8:15 La1.508
527 PHAN THUÝ HÂN 005480 20-07-18 8:15 La1.508
528 HỒ XUÂN SƠN 003596 20-07-18 8:15 La1.508
529 NGUYỄN NGỌC GIAO 000962 20-07-18 8:15 La1.508
530 VŨ THỤY HẢI ĐĂNG 000852 20-07-18 8:15 La1.508
531 PHAN ĐOÀN CÔNG THÀNH 006153 20-07-18 8:15 La1.508
532 HỒ THỊ THU THẢO 006162 20-07-18 8:15 La1.508
533 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 001008 20-07-18 8:15 La1.508
534 HUỲNH NHƯ NGỌC 005910 20-07-18 8:15 La1.508
535 TRƯƠNG NGỌC QUỲNH NHƯ 003084 20-07-18 8:15 La1.508
536 MAI TUẤN ANH 000222 20-07-18 8:15 La1.508
537 PHAN THỊ KIM PHƯƠNG 003366 20-07-18 8:15 La1.508
538 NGUYỄN MINH QUANG 003414 20-07-18 8:15 La1.509
539 TĂNG HỮU LỘC 002228 20-07-18 8:15 La1.509
540 LÊ NGỌC CẢNH 005318 20-07-18 8:15 La1.509
541 HỒ QUANG THÀNH 003753 20-07-18 8:15 La1.509
542 CÁP THỊ HUYỀN 001427 20-07-18 8:15 La1.509
543 PHAN VÕ NGUYÊN KHÁNH 005642 20-07-18 8:15 La1.509
544 LÊ TRẦN MỸ AN 000006 20-07-18 8:15 La1.509
545 NGUYỄN MINH QUANG 003413 20-07-18 8:15 La1.509
546 CAO NGỌC BẢO LONG 002206 20-07-18 8:15 La1.509
547 NGUYỄN HOÀI PHONG 003178 20-07-18 8:15 La1.509
548 VŨ XUÂN HIỂN 001186 20-07-18 8:15 La1.509
549 PHẠM TRỌNG TÍN 004269 20-07-18 8:15 La1.509
550 LÊ NHÃ TÚ 004668 20-07-18 8:15 La1.509
551 ĐỖ DUY HƯNG 001469 20-07-18 8:15 La1.509
552 LÊ QUỲNH ANH 000105 20-07-18 8:15 La1.509
553 NGUYỄN TRUNG DŨNG 000619 20-07-18 8:15 La1.509
554 TRẦN THỊ THANH MAI 002303 20-07-18 8:15 La1.509
555 BÙI THẾ VINH 004960 20-07-18 8:15 La1.509
556 TRƯƠNG NGỌC MINH CHÂU 000482 20-07-18 8:15 La1.509
557 LÊ THIỆN HẠNH NHƯ 003129 20-07-18 8:15 La1.509
558 NGUYỄN TRẦN DUY NGUYÊN 002783 20-07-18 8:15 La1.509
559 LÊ VÕ DIỄM HẰNG 001072 20-07-18 8:15 La1.509
560 PHAN TẤN LỘC 002227 20-07-18 8:15 La1.509
561 VŨ QUỐC ANH 005229 20-07-18 8:15 La1.509
562 TRẦN HƯNG HẢI LONG 005759 20-07-18 8:15 La1.509
563 TRẦN ĐỨC THÀNH 003741 20-07-18 8:15 La1.509
564 VŨ NGỌC BẢO TRÂN 004495 20-07-18 8:15 La1.509
565 TRẦN MINH HƯƠNG 001500 20-07-18 8:15 La1.509
566 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 001030 20-07-18 8:15 La1.509
567 MÃ PHẠM QUỲNH NHƯ 003122 20-07-18 8:15 La1.509
568 TẠ MINH KHANG 001590 20-07-18 8:15 La1.509
569 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 001749 20-07-18 13:00 La1.509
570 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 003068 20-07-18 13:00 La1.509
571 NGUYỄN MINH KHÔI 001760 20-07-18 13:00 La1.509
572 PHAN NHẬT NAM 002505 20-07-18 13:00 La1.509
573 VÕ TRIỆU VI 004913 20-07-18 13:00 La1.509
574 LÂM NGỌC HÂN 001094 20-07-18 13:00 La1.509
575 NGUYỄN THANH TUYỀN 004745 20-07-18 13:00 La1.509
576 PHẠM TRẦN NGUYỆT HÀ 000970 20-07-18 13:00 La1.509
577 NGÔ TRẦN BẢO NGỌC 005907 20-07-18 13:00 La1.509
578 NGUYỄN THẢO VY 005084 20-07-18 13:00 La1.509
579 TRẦN NHẬT ANH 005214 20-07-18 13:00 La1.509
580 NGUYỄN THÀNH LONG 005767 20-07-18 13:00 La1.509
581 NGUYỄN PHƯƠNG MINH NGỌC 002729 20-07-18 13:00 La1.509
582 NGUYỄN THỊ KHÁNH NHẬT 005955 20-07-18 13:00 La1.509
583 ĐỖ CÔNG ANH TUẤN 004724 20-07-18 13:00 La1.509
584 VÕ MẠNH TIẾN 004234 20-07-18 13:00 La1.509
585 VÕ THĂNG LONG 002105 20-07-18 13:00 La1.509
586 ĐỖ CHU PHONG 003173 20-07-18 13:00 La1.509
587 TRẦN TRỊNH TÙNG 006378 20-07-18 13:00 La1.509
588 NGUYỄN GIA THANH 003721 20-07-18 13:00 La1.509
589 TRƯƠNG NHẬT KHOA 005656 20-07-18 13:00 La1.509
590 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP 000861 20-07-18 13:00 La1.509
591 NGUYỄN THANH MAI 002288 20-07-18 13:00 La1.509
592 TRẦN QUỲNH CHÂU 000464 20-07-18 13:00 La1.509
593 BÙI LÊ MAI TRÂM 004412 20-07-18 13:00 La1.509
594 TRẦN NGỌC VÂN OANH 003141 20-07-18 13:00 La1.509
595 VÕ THỊ KIỀU TRANG 006289 20-07-18 13:00 La1.509
596 LÊ QUANG NIÊN 006015 20-07-18 13:00 La1.509
597 NGUYỄN THỊ ANH THƠ 003973 20-07-18 13:00 La1.509
598 HỒ HẠNH NHI 002948 20-07-18 13:00 La1.509
599 PHAN NHƯ ÁI VY 006458 20-07-18 13:00 La1.509
2. Thí sinh trúng tuyển chương trình liên kết

Địa điểm thi: Trường Đại học Quốc Tế (Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM)

Tổng quan về bài thi xếp lớp tiếng anh (English Language Placement Test): xem tại đây

Mọi ý kiến thắc mắc xin quý vị vui lòng liên hệ qua email: tlnguyen@hcmiu.edu.vn

STT Họ tên SBD Ngày thi Giờ thi Phòng thi
1 VÕ THÀNH AN 000004 03-08-18 8:15 A1.109
2 ĐINH THÙY AN 000005 03-08-18 8:15 A1.109
3 HÀ NHẬT LÊ ÂN 000322 03-08-18 8:15 A1.109
4 TRẦN QUỲNH ANH 000215 03-08-18 8:15 A1.109
5 NGUYỄN TUẤN ANH 000208 03-08-18 8:15 A1.109
6 LÊ VÂN ANH 000148 03-08-18 8:15 A1.109
7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 005258 03-08-18 8:15 A1.109
8 HÀ THÚC THANH ANH 000269 03-08-18 8:15 A1.109
9 NGUYỄN CAO KỲ ANH 000205 03-08-18 8:15 A1.109
10 NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG ANH 000284 03-08-18 8:15 A1.109
11 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 000259 03-08-18 8:15 A1.109
12 PHẠM THỊ MINH ANH 000182 03-08-18 8:15 A1.109
13 LÊ NGỌC VÂN ANH 005209 03-08-18 8:15 A1.109
14 LÊ THỤY TRÚC ANH 005250 03-08-18 8:15 A1.109
15 NGUYỄN HÀ QUỲNH ANH 000175 03-08-18 8:15 A1.109
16 TRẦN MINH ANH 000050 03-08-18 8:15 A1.109
17 TRƯƠNG VÂN ANH 005227 03-08-18 8:15 A1.109
18 VŨ QUANG ANH 005225 03-08-18 8:15 A1.109
19 ĐỖ HUỲNH KIM ÁNH 000314 03-08-18 8:15 A1.109
20 TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 000318 03-08-18 8:15 A1.109
21 NGUYỄN TRẦN DI BẢO 000390 03-08-18 8:15 A1.109
22 ĐÀO HỒNG BẢO 000369 03-08-18 8:15 A1.109
23 NGUYỄN THỊ AN CHÂU 000456 03-08-18 8:15 A1.109
24 NGUYỄN DIỆP ANH CHI 000507 03-08-18 8:15 A1.109
25 NGUYỄN CHRISTINA 000526 03-08-18 8:15 A1.109
26 NGUYỄN TOÀN CHỮ 000529 03-08-18 8:15 A1.109
27 LÊ NGỌC HẢI ĐĂNG 000845 03-08-18 8:15 A1.109
28 TRẦN THÀNH ĐẠT 000819 03-08-18 8:15 A1.109
29 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 000812 03-08-18 8:15 A1.109
30 HUỲNH TRẦN TÂM ĐẠT 000815 03-08-18 8:15 A1.109
31 NGUYỄN HỮU ĐẠT 000830 03-08-18 8:15 A1.109
32 PHAN VĨNH ĐỨC 000875 03-08-18 8:15 A1.109
33 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 000614 03-08-18 8:15 A1.109
34 NGUYỄN MỸ DUNG 005350 03-08-18 8:15 A1.109
35 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 000746 03-08-18 8:15 A1.109
36 LÊ VŨ THÙY DƯƠNG 005388 03-08-18 8:15 A1.109
37 PHAN THÙY DƯƠNG 000772 03-08-18 8:15 A1.109
38 ĐẶNG THÙY DƯƠNG 000744 03-08-18 8:15 A1.109
39 ĐỖ BÌNH DUY 000692 03-08-18 8:15 A1.109
40 TẠ DUY 000685 03-08-18 8:15 A1.109
41 TRẦN PHƯƠNG BẢO DUY 000684 03-08-18 8:15 A1.109
42 ĐỖ NGỌC BẢO DUYÊN 000722 03-08-18 8:15 A1.109
43 VŨ TRẦN MỸ DUYÊN 000713 03-08-18 8:15 A1.109
44 NGUYỄN KỲ DUYÊN 000731 03-08-18 8:15 A1.109
45 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 000914 03-08-18 8:15 A1.109
46 TRẦN VŨ HƯƠNG GIANG 000927 03-08-18 8:15 A1.109
47 TRẦN THỊ QUỲNH GIANG 000942 03-08-18 8:15 A1.109
48 NGUYỄN PHẠM HÀ GIANG 000913 03-08-18 8:15 A1.109
49 NGUYỄN TÙNG GIANG 000954 03-08-18 8:15 A1.109
50 TRẦN NGỌC GIAO 000965 03-08-18 8:15 A1.109
51 NGUYỄN HUỲNH THU HÀ 000971 03-08-18 8:15 A1.109
52 LÝ KHƯƠNG BÍCH HÀ 000995 03-08-18 8:15 A1.109
53 NGUYỄN ĐỒNG NGỌC HÀ 005454 03-08-18 8:15 A1.109
54 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 005449 03-08-18 8:15 A1.109
55 PHẠM ĐÔNG HẢI 001026 03-08-18 8:15 A1.109
56 VŨ DUY HẢI 001019 03-08-18 8:15 A1.109
57 NGUYỄN ĐẶNG MAI HÂN 005492 03-08-18 8:15 A1.109
58 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 001120 03-08-18 8:15 A1.109
59 LÊ THỊ NGỌC HÂN 001126 03-08-18 8:15 A1.109
60 VŨ THUỴ NGỌC HÂN 001107 03-08-18 8:15 A1.109
61 ĐỖ HỒNG HÂN 001098 03-08-18 8:15 A2.205
62 TRẦN NGỌC HÂN 005482 03-08-18 8:15 A2.205
63 MAI NGỌC HÂN 001125 03-08-18 8:15 A2.205
64 PHẠM GIA HÂN 001103 03-08-18 8:15 A2.205
65 TRƯƠNG THỊ NHẬT HẰNG 005476 03-08-18 8:15 A2.205
66 NGUYỄN MỸ HẠNH 001046 03-08-18 8:15 A2.205
67 TRẦN LÊ MINH HẠNH 001034 03-08-18 8:15 A2.205
68 NGUYỄN NHẬT HÀO 001054 03-08-18 8:15 A2.205
69 ĐẶNG THỊ VĨNH HẢO 001067 03-08-18 8:15 A2.205
70 NGUYỄN TRẦN CÔNG HẬU 001151 03-08-18 8:15 A2.205
71 NGUYỄN NHƯ HIỀN 001173 03-08-18 8:15 A2.205
72 BÙI THU HIỀN 001155 03-08-18 8:15 A2.205
73 LÊ TRẦN TRUNG HIẾU 001200 03-08-18 8:15 A2.205
74 TRƯƠNG NGUYỄN TRUNG HIẾU 001212 03-08-18 8:15 A2.205
75 NGUYỄN MINH HIẾU 005510 03-08-18 8:15 A2.205
76 PHAN NGUYỄN HUY HOÀNG 001263 03-08-18 8:15 A2.205
77 NGUYỄN CÔNG HOÀNG 001266 03-08-18 8:15 A2.205
78 TRƯƠNG MINH HOÀNG 005524 03-08-18 8:15 A2.205
79 LÊ MINH HOÀNG 001292 03-08-18 8:15 A2.205
80 VŨ NGỌC KHÁNH HỒNG 001315 03-08-18 8:15 A2.205
81 PHẠM ĐỨC HÙNG 001332 03-08-18 8:15 A2.205
82 ĐÀO QUANG HƯNG 001461 03-08-18 8:15 A2.205
83 GIANG TRẦN KHÁNH HƯNG 001457 03-08-18 8:15 A2.205
84 TRẦN QUỲNH HƯƠNG 001510 03-08-18 8:15 A2.205
85 LÊ PHAN QUỲNH HƯƠNG 001502 03-08-18 8:15 A2.205
86 PHẠM HUỲNH HIỆP HƯƠNG 001490 03-08-18 8:15 A2.205
87 PHẠM QUỲNH HƯƠNG 001493 03-08-18 8:15 A2.205
88 TRẦN KHANG HUY 001401 03-08-18 8:15 A2.205
89 HUỲNH KHƯƠNG HUY 001381 03-08-18 8:15 A2.205
90 ĐẶNG NHẬT HUY 001354 03-08-18 8:15 A2.205
91 PHẠM QUANG HUY 001396 03-08-18 8:15 A2.205
92 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 005577 03-08-18 8:15 A2.205
93 PHAN THỊ THANH HUYỀN 001429 03-08-18 8:15 A2.205
94 LÊ QUỐC KHẢI 001535 03-08-18 8:15 A2.205
95 HUỲNH PHÚC KHANG 001571 03-08-18 8:15 A2.205
96 DƯƠNG THIỆU KHANG 001543 03-08-18 8:15 A2.205
97 NGUYỄN DUY KHANG 001541 03-08-18 8:15 A2.205
98 NGUYỄN HỒNG KHANG 001586 03-08-18 8:15 A2.205
99 VŨ HÀ KHANH 001621 03-08-18 8:15 A2.205
100 TRẦN NGỌC BẢO KHANH 001636 03-08-18 8:15 A2.205
101 VÕ HOÀNG KHANH 001600 03-08-18 8:15 A2.205
102 ĐỚI LÊ KHANH 001626 03-08-18 8:15 A2.205
103 HÀ MINH KHANH 001606 03-08-18 8:15 A2.205
104 PHẠM THỊ BẢO KHÁNH 001663 03-08-18 8:15 A2.205
105 NGUYỄN DUY KHIÊM 001696 03-08-18 8:15 A2.205
106 VŨ NGUYỄN ANH KHOA 001739 03-08-18 8:15 A2.205
107 NGUYỄN DUY KHOA 005667 03-08-18 8:15 A2.205
108 HÀ LÊ KHOA 001730 03-08-18 8:15 A2.205
109 VÂN HUY KHÔI 005672 03-08-18 8:15 A2.205
110 NGUYỄN MINH KHUÊ 001788 03-08-18 8:15 A2.205
111 PHAN HUỲNH TRUNG KIÊN 001807 03-08-18 8:15 A2.205
112 PHẠM NGUYỄN TRUNG KIÊN 005684 03-08-18 8:15 A2.205
113 LÊ TRUNG KIÊN 001816 03-08-18 8:15 A2.205
114 BÙI HUỲNH HỮU KIỆT 001826 03-08-18 8:15 A2.205
115 NGUYỄN PHẠM TUẤN KIỆT 001831 03-08-18 8:15 A2.205
116 NGUYỄN VƯƠNG THIÊN KIM 001848 03-08-18 8:15 A2.205
117 NGUYỄN ĐÌNH VĨNH KỲ 005699 03-08-18 8:15 A2.205
118 HÀNG BỘI KỲ 001861 03-08-18 8:15 A2.205
119 VÕ NGUYỄN DUY LÂM 001896 03-08-18 8:15 A2.205
120 NGUYỄN HOÀNG NGỌC LAN 001887 03-08-18 8:15 A2.205
121 NGUYỄN THỊ THANH LAN 001886 03-08-18 13:00 A1.109
122 LƯƠNG GIA LINH 001978 03-08-18 13:00 A1.109
123 BÙI NGUYỄN KHÁNH LINH 002048 03-08-18 13:00 A1.109
124 HÀ LÊ KHÁNH LINH 001984 03-08-18 13:00 A1.109
125 TỐNG ÁI LINH 002016 03-08-18 13:00 A1.109
126 LÊ NGỌC KHÁNH LINH 002013 03-08-18 13:00 A1.109
127 TRƯƠNG TRẦN DIỆU LINH 001982 03-08-18 13:00 A1.109
128 LÊ QUANG LỘC 002218 03-08-18 13:00 A1.109
129 NGUYỄN BẢO LONG 002162 03-08-18 13:00 A1.109
130 LÊ NGỌC PHÚC LONG 002182 03-08-18 13:00 A1.109
131 HỒ TẤN LONG 002083 03-08-18 13:00 A1.109
132 NGUYỄN THÀNH LONG 002213 03-08-18 13:00 A1.109
133 NGUYỄN QUỐC NGỌC LONG 005771 03-08-18 13:00 A1.109
134 HỒ CAO NHẬT LONG 002127 03-08-18 13:00 A1.109
135 TRẦN THIÊN LONG 002159 03-08-18 13:00 A1.109
136 TRẦN HOÀNG LONG 005764 03-08-18 13:00 A1.109
137 NGUYỄN THANH LONG 006499 03-08-18 13:00 A1.109
138 LÊ HẢI LONG 005757 03-08-18 13:00 A1.109
139 TRẦN HOÀNG LONG 005762 03-08-18 13:00 A1.109
140 CAO VŨ HOÀNG LONG 002123 03-08-18 13:00 A1.109
141 VÕ KIM LONG 005769 03-08-18 13:00 A1.109
142 LÊ ANH LUÂN 002251 03-08-18 13:00 A1.109
143 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 002270 03-08-18 13:00 A1.109
144 VƯU NGỌC TRÚC LY 002262 03-08-18 13:00 A1.109
145 NGUYỄN NGỌC HỒNG MAI 005794 03-08-18 13:00 A1.109
146 NGUYỄN THỊ KIM MAI 002312 03-08-18 13:00 A1.109
147 NGUYỄN NGỌC KHÁNH MAI 002281 03-08-18 13:00 A1.109
148 NGUYỄN THỊ THUÝ MAI 002307 03-08-18 13:00 A1.109
149 TRỊNH THANH MẪN 002330 03-08-18 13:00 A1.109
150 TRƯƠNG QUẾ MI 005817 03-08-18 13:00 A1.109
151 NGUYỄN CÔNG MINH 002421 03-08-18 13:00 A1.109
152 NGUYỄN BẢO MINH 005827 03-08-18 13:00 A1.109
153 NGUYỄN TRẦN ANH MINH 002358 03-08-18 13:00 A1.109
154 NGUYỄN THỊ HOÀNG MINH 002352 03-08-18 13:00 A1.109
155 TRẦN HÀ ÁI MINH 002399 03-08-18 13:00 A1.109
156 DƯƠNG HỒNG ÁNH MINH 002401 03-08-18 13:00 A1.109
157 TRẦN HÀ ANH MINH 002391 03-08-18 13:00 A1.109
158 VŨ HOÀNG MINH 002416 03-08-18 13:00 A1.109
159 LÊ NGUYỄN QUANG MINH 002367 03-08-18 13:00 A1.109
160 NGUYỄN NHẬT MINH 002405 03-08-18 13:00 A1.109
162 TRẦN THỊ DIỄM MY 002451 03-08-18 13:00 A1.109
163 LÊ THỊ HUYỀN MY 002466 03-08-18 13:00 A1.109
164 TRẦN THỊ DIỄM MY 002456 03-08-18 13:00 A1.109
165 NGUYỄN LÊ HOÀI MY 002465 03-08-18 13:00 A1.109
166 LÊ HOÀNG DIỄM MY 002449 03-08-18 13:00 A1.109
167 NGUYỄN TRẦN HUYỀN MY 002461 03-08-18 13:00 A1.109
168 HỒ NGỌC MỸ 002486 03-08-18 13:00 A1.109
169 VƯƠNG NHẬT NAM 002503 03-08-18 13:00 A1.109
170 NGUYỄN KHOA NAM 005865 03-08-18 13:00 A1.109
171 NGÔ TUẤN NAM 002508 03-08-18 13:00 A1.109
172 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 002559 03-08-18 13:00 A1.109
173 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 002622 03-08-18 13:00 A1.109
174 LÊ MỸ NGÂN 002608 03-08-18 13:00 A1.109
175 NGUYỄN NGỌC HỒNG NGÂN 002555 03-08-18 13:00 A1.109
176 TRẦN NGỌC THANH NGÂN 002569 03-08-18 13:00 A1.109
177 TRẦN KIM NGÂN 002560 03-08-18 13:00 A1.109
178 HUỲNH PHAN BẢO NGÂN 002613 03-08-18 13:00 A1.109
179 KHỔNG HOÀNG KIM NGÂN 002553 03-08-18 13:00 A1.109
180 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 002566 03-08-18 13:00 A1.109
181 LÊ NGUYỄN KIM NGÂN 002575 03-08-18 13:00 A1.109
182 QUÁCH PHƯƠNG NGHI 002647 03-08-18 13:00 A2.205
183 TRẦN NGỌC BẢO NGHI 002648 03-08-18 13:00 A2.205
184 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 002637 03-08-18 13:00 A2.205
185 BÙI THỊ HỒNG NGỌC 002703 03-08-18 13:00 A2.205
186 NGUYỄN KIM YẾN NGỌC 002706 03-08-18 13:00 A2.205
187 VŨ THỊ BẢO NGỌC 002730 03-08-18 13:00 A2.205
188 ĐẶNG KHÁNH NGỌC 002712 03-08-18 13:00 A2.205
189 TRẦN NGUYỄN KHÁNH NGỌC 005914 03-08-18 13:00 A2.205
190 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC 002708 03-08-18 13:00 A2.205
191 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 002791 03-08-18 13:00 A2.205
192 HOÀNG CÔNG NAM NGUYÊN 002817 03-08-18 13:00 A2.205
193 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG NGUYÊN 002760 03-08-18 13:00 A2.205
194 NGUYỄN SỸ HOÀNG NGUYÊN 002795 03-08-18 13:00 A2.205
195 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 005933 03-08-18 13:00 A2.205
196 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 002792 03-08-18 13:00 A2.205
197 ĐẶNG KHÔI NGUYÊN 002777 03-08-18 13:00 A2.205
198 NGUYỄN HUY ANH NGUYÊN 002770 03-08-18 13:00 A2.205
199 LOỌC ÁNH NGUYỆT 002830 03-08-18 13:00 A2.205
200 NGUYỄN HỒNG ÁNH NGUYỆT 002826 03-08-18 13:00 A2.205
201 NGUYỄN MINH NGUYỆT 002829 03-08-18 13:00 A2.205
202 PHAN NHÂN 005951 03-08-18 13:00 A2.205
203 TRẦN PHƯƠNG NHÂN 002853 03-08-18 13:00 A2.205
204 HUỲNH MINH NHẬT 002885 03-08-18 13:00 A2.205
205 LÊ THẢO NHI 002902 03-08-18 13:00 A2.205
206 NGUYỄN PHẠM XUÂN NHI 002913 03-08-18 13:00 A2.205
207 ĐỖ THỊ Í NHI 005975 03-08-18 13:00 A2.205
208 NGUYỄN NGỌC TÂM NHI 002969 03-08-18 13:00 A2.205
209 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 002900 03-08-18 13:00 A2.205
210 BÙI MỸ YẾN NHƯ 003090 03-08-18 13:00 A2.205
211 NGUYỄN PHAN QUỲNH NHƯ 003087 03-08-18 13:00 A2.205
212 LÊ TUYẾT NHƯ 003071 03-08-18 13:00 A2.205
213 VŨ CẨM NHUNG 003037 03-08-18 13:00 A2.205
214 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 003038 03-08-18 13:00 A2.205
215 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 003044 03-08-18 13:00 A2.205
216 NGUYỄN ĐÔNG PHA 003146 03-08-18 13:00 A2.205
217 NGUYỄN VIỆT GIA PHÚ 003197 03-08-18 13:00 A2.205
218 HỒ THIÊN PHÚ 003186 03-08-18 13:00 A2.205
219 NGUYỄN GIA PHÚ 003193 03-08-18 13:00 A2.205
220 ĐỖ SỸ PHÚ 003192 03-08-18 13:00 A2.205
221 TRẦN NGUYỄN NGUYÊN PHÚC 003211 03-08-18 13:00 A2.205
222 TRẦN KIM PHỤNG 003266 03-08-18 13:00 A2.205
223 NGUYỄN TRƯỜNG PHƯỚC 003278 03-08-18 13:00 A2.205
224 PHAN HỒ HOÀNG PHƯỚC 006046 03-08-18 13:00 A2.205
225 THÂN NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 003315 03-08-18 13:00 A2.205
226 HOÀNG THỤY LAM PHƯƠNG 003314 03-08-18 13:00 A2.205
227 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 003293 03-08-18 13:00 A2.205
228 NGUYỄN HOÀNG NAM PHƯƠNG 003312 03-08-18 13:00 A2.205
229 VŨ NGỌC PHƯƠNG 003303 03-08-18 13:00 A2.205
230 NGUYỄN MAI NGỌC PHƯỢNG 006067 03-08-18 13:00 A2.205
231 ĐỖ HOÀNG QUÂN 003432 03-08-18 13:00 A2.205
232 TRẦN THỊ HỒNG QUÂN 006076 03-08-18 13:00 A2.205
233 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN 003416 03-08-18 13:00 A2.205
234 LÝ ANH QUÂN 003428 03-08-18 13:00 A2.205
235 NGUYỄN ĐẶNG KIM QUI 003462 03-08-18 13:00 A2.205
236 LÊ MAI LÂM THANH QUÝ 003474 03-08-18 13:00 A2.205
237 NGUYỄN  HOÀNG QUYÊN 003488 03-08-18 13:00 A2.205
238 NGUYỄN HOÀNG NHƯ QUỲNH 003540 03-08-18 13:00 A2.205
239 HỒ LƯƠNG NHẬT QUỲNH 003520 03-08-18 13:00 A2.205
240 LÊ NGỌC QUỲNH 003556 03-08-18 13:00 A2.205
241 NGUYỄN BÙI DIỄM QUỲNH 003512 03-08-18 13:00 A2.205
242 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 006103 03-08-18 8:15 A2.301
243 PHẠM THU QUỲNH 003510 03-08-18 8:15 A2.301
244 MÃ THỊ DIỆU QUỲNH 003533 03-08-18 8:15 A2.301
245 TRẦN KIM QUỲNH 006094 03-08-18 8:15 A2.301
246 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 003549 03-08-18 8:15 A2.301
247 LÊ TẤN SANG 006110 03-08-18 8:15 A2.301
248 HÀ HOÀNG SƠN 003605 03-08-18 8:15 A2.301
249 LÊ HỒNG SƠN 003612 03-08-18 8:15 A2.301
250 NGUYỄN MINH TÂM 003649 03-08-18 8:15 A2.301
251 ĐÀO NGỌC THẠCH 003685 03-08-18 8:15 A2.301
252 LÊ NGỌC LOAN THANH 003732 03-08-18 8:15 A2.301
253 ĐOÀN NGUYỄN PHƯƠNG THANH 003731 03-08-18 8:15 A2.301
254 BÙI NGỌC PHƯƠNG THẢO 003784 03-08-18 8:15 A2.301
255 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 003842 03-08-18 8:15 A2.301
256 PHAN NGÂN THẢO 003773 03-08-18 8:15 A2.301
257 TRƯƠNG NGỌC THẢO 003776 03-08-18 8:15 A2.301
258 LÊ MAI MINH THI 003877 03-08-18 8:15 A2.301
259 HÀ MINH THIỆN 003900 03-08-18 8:15 A2.301
260 VĂN MINH THIỆN 003910 03-08-18 8:15 A2.301
261 TRẦN ĐỨC THỊNH 003918 03-08-18 8:15 A2.301
262 BẠCH ĐỨC THỌ 003952 03-08-18 8:15 A2.301
263 HOÀNG NGUYỄN MINH THƯ 004090 03-08-18 8:15 A2.301
264 ĐINH ANH THƯ 004078 03-08-18 8:15 A2.301
265 NGUYỄN THỤY THIÊN THƯ 004077 03-08-18 8:15 A2.301
266 MAI THỊ ANH THƯ 004149 03-08-18 8:15 A2.301
267 HOÀNG THỊ ANH THƯ 004061 03-08-18 8:15 A2.301
268 LÊ THỊ MINH THƯ 004075 03-08-18 8:15 A2.301
269 PHAN GIA THƯ 004152 03-08-18 8:15 A2.301
270 LÊ NGUYỄN VĨNH THUẦN 003982 03-08-18 8:15 A2.301
271 NGUYỄN THỊ THỦY 004038 03-08-18 8:15 A2.301
272 NGUYỄN VŨ NGỌC THỦY 004033 03-08-18 8:15 A2.301
273 NGUYỄN PHẠM XUÂN THỦY 004027 03-08-18 8:15 A2.301
274 PHẠM THỊ PHƯƠNG THY 004183 03-08-18 8:15 A2.301
275 ĐỒNG HOÀNG THUỶ TIÊN 004199 03-08-18 8:15 A2.301
276 BÙI THỊ THỦY TIÊN 004220 03-08-18 8:15 A2.301
277 TRẦN THỦY TIÊN 004229 03-08-18 8:15 A2.301
278 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 004226 03-08-18 8:15 A2.301
279 PHAN ĐẶNG THỦY TIÊN 004213 03-08-18 8:15 A2.301
280 NGUYỄN LÊ TIẾN 004241 03-08-18 8:15 A2.301
281 QUÁCH QUẾ TRÂN 004457 03-08-18 8:15 A2.301
282 LƯƠNG THU TRANG 006291 03-08-18 8:15 A2.301
283 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 004299 03-08-18 8:15 A2.301
284 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 004355 03-08-18 8:15 A2.301
285 PHẠM NGỌC BẢO TRANG 006296 03-08-18 8:15 A2.301
286 NGUYỄN THỊ LINH TRANG 004304 03-08-18 8:15 A2.301
287 ĐINH QUANG TRÍ 004519 03-08-18 8:15 A2.301
288 NGÔ MINH TRÍ 004517 03-08-18 8:15 A2.301
289 LÂM ANH TRÍ 004512 03-08-18 8:15 A2.301
290 HOÀNG MINH TRÍ 004513 03-08-18 8:15 A2.301
291 ĐẶNG NGỌC UYÊN TRINH 006330 03-08-18 8:15 A2.301
292 NGUYỄN TUYẾT TRINH 004554 03-08-18 13:00 A2.301
293 NGUYỄN THANH TRÚC 004596 03-08-18 13:00 A2.301
294 LÊ THANH TRÚC 004606 03-08-18 13:00 A2.301
295 BÙI THANH TRÚC 006340 03-08-18 13:00 A2.301
296 HÀ THANH TRÚC 004593 03-08-18 13:00 A2.301
297 LÊ CÔNG THÀNH TRUNG 004642 03-08-18 13:00 A2.301
298 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 004623 03-08-18 13:00 A2.301
299 LƯƠNG QUỐC TRUNG 004625 03-08-18 13:00 A2.301
300 NGUYỄN MINH TRUNG 004639 03-08-18 13:00 A2.301
301 NGUYỄN QUANG TRUNG 004648 03-08-18 13:00 A2.301
302 PHẠM NGUYỄN THÀNH TRUNG 004610 03-08-18 13:00 A2.301
303 PHẠM THANH TÚ 004699 03-08-18 13:00 A2.301
304 TRẦN THẢO TÚ 004695 03-08-18 13:00 A2.301
305 HUỲNH THIÊN TƯỜNG 004779 03-08-18 13:00 A2.301
306 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG TUYỀN 004754 03-08-18 13:00 A2.301
307 TRẦN NGUYỄN THANH TUYỀN 004751 03-08-18 13:00 A2.301
308 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 004766 03-08-18 13:00 A2.301
309 NGUYỄN MINH PHƯƠNG UYÊN 006408 03-08-18 13:00 A2.301
310 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 004859 03-08-18 13:00 A2.301
311 HỒ HUỲNH KHÁNH UYÊN 006396 03-08-18 13:00 A2.301
312 CAO QUỐC VĨ 004937 03-08-18 13:00 A2.301
313 TRƯƠNG PHẠM KHẮC VINH 004957 03-08-18 13:00 A2.301
314 NGÔ XUÂN VĨNH 004978 03-08-18 13:00 A2.301
315 NGUYỄN KHẮC VŨ 004998 03-08-18 13:00 A2.301
316 QUÁCH THIỆN VY 006450 03-08-18 13:00 A2.301
317 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY 005102 03-08-18 13:00 A2.301
318 TRƯƠNG PHẠM THỤY VY 005087 03-08-18 13:00 A2.301
319 NINH HOÀNG QUỲNH VY 005128 03-08-18 13:00 A2.301
320 PHAN KHÁNH VY 005057 03-08-18 13:00 A2.301
321 NGUYỄN HOÀNG MAI VY 006452 03-08-18 13:00 A2.301
322 LÊ THỊ THÚY VY 006442 03-08-18 13:00 A2.301
323 VÕ HỒ KHÁNH VY 005019 03-08-18 13:00 A2.301
324 TRẦN KHÁNH VY 005015 03-08-18 13:00 A2.301
325 MAI NGỌC YẾN VY 006462 03-08-18 13:00 A2.301
326 NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN 005148 03-08-18 13:00 A2.301
327 NGUYỄN TRÀ MAI Ý 005152 03-08-18 13:00 A2.301
328 TRẦN NHƯ Ý 005154 03-08-18 13:00 A2.301
329 TRẦN HẢI YẾN 005186 03-08-18 13:00 A2.301
330 NGUYỄN GIA HUÂN 005540 03-08-18 13:00 A2.301
331 LÊ THÀNH NGHỊ 002656 03-08-18 13:00 A2.301
332 VÕ THANH HUYỀN 001431 03-08-18 13:00 A2.301
334 NGUYỄN TRÂM PHƯƠNG UYÊN 004809 03-08-18 13:00 A2.301
335 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 001049 03-08-18 13:00 A2.301
336 NGUYỄN THỤY NHẬT ÁNH 000315 03-08-18 13:00 A2.301
337 NGÔ MINH THIỆN 003907 03-08-18 13:00 A2.301
338 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 003025 03-08-18 13:00 A2.301
339 NGUYỄN BẢO TRÂN 004490 03-08-18 13:00 A2.301
340 VÕ NGỌC QUỲNH ANH 000281 03-08-18 13:00 A2.301