Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Mục tiêu đào tạo:
Chương trình nhằm đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Môi trường (KTMT) có năng lực tốt và trình độ am hiểu các vấn đề KTMT, theo đuổi sự nghiên cứu sáng tạo, kỹ thuật hiện đại để phục vụ nhu cầu của đất nước, xã hội, công nghiệp và cộng đồng khoa học. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức về xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm không khí, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, cũng như đủ khả năng giải quyết các vấn đề Môi trường; đưa ra giải pháp kĩ thuật cao, khả thi về mặt kinh tế và phát triển bền vững, có khả năng nghiên cứu khoa học nhằm tìm những phương pháp, công nghệ mới cho lĩnh vực KTMT.

Các chuyên ngành đào tạo:
• Xử lý nước: Xử lý nước cấp, nước thải
• Xử lý chất thải rắn: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp
• Xử lý khí: Kiểm soát ô nhiễm không khí, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu

Cơ hội nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại:
• Khu vực doanh nghiệp: công ty tư vấn môi trường, công ty về xử lý và quản lý nước, nước thải, chất thải rắn, ô nhiễm không khí,và tại các bộ phận xử lý môi trường của các nhà máy
• Khu vưc tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước: các cơ quan địa phương, nhà nước về quản lý nước, nước thải, chất thải rắn, và ô nhiễm không khí
• Khu vực các tổ chức môi trường: các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức nghiên cứu và phát triển về KTMT, trở thành giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực KTMT

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Website: ene.hcmiu.edu.vn

Điện thoại: 028-37244270 (số máy lẻ: 3879)