Kết quả tuyển sinh đại học ngành Toán ứng dụng năm 2017

Trở lại

Lưu ý: vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi tìm kiếm

  1. Chương trình do trường Đại học Quốc Tế cấp bằng
STTSBDHọ TênNgày sinhNgành TTTên ngành
102036563TRẦN VŨ CHÂU GIANG26/03/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
202002594NGUYỄN LÊ MINH TRÂN02/06/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
352002290PHẠM VIỆT HƯNG08/09/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
402022325TRƯƠNG BẢO CHÂU12/12/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
502025635ĐOÀN HÀ ANH THƯ08/03/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
652001958ĐẶNG HOÀNG ANH06/01/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
702003984KHUẤT LOAN QUẾ ANH02/12/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
802022374TRẦN THÀNH ĐẠT18/09/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
939007035ĐỖ TRUNG HIẾN10/11/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1002022042NGUYỄN THÙY TRANG12/02/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1102030765NGUYỄN SỸ HOÀN14/03/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1238001665PHẠM THANH TÙNG19/04/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1302043153NGUYỄN PHƯỚC QUÝ KHIÊM08/10/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1402001270BÙI TỐ MAI28/07/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1502004804NGUYỄN XUÂN TRÚC30/10/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1602030546NGUYỄN HỒNG ANH09/11/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1702031173NGUYỄN KIẾN QUỐC02/07/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1802034120NGUYỄN QUANG HIẾU18/10/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
1902056025BÙI THẢO VY26/03/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
2029025875NGUYỄN CÔNG TRÂM ANH25/08/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
2135001224TRẦN DIỆP TUYỀN14/10/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
2248001168NGUYỄN UY LONG28/05/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
2348001357NGUYỄN THIỆN TOÀN26/09/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
2452002057ĐÀO LÊ MỸ DUNG02/10/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
2553005181HỒ HỒNG PHỤNG12/02/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
2653009605NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY14/02/199952460112Toán Ứng Dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)

Trở lại