Kết quả tuyển sinh đại học ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản năm 2017

Trở lại

Lưu ý: vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi tìm kiếm

  1. Chương trình do trường Đại học Quốc Tế cấp bằng
STTSBDHọ TênNgày sinhNgành TTTên ngành
102014922NGUYỄN BẢO THỤC ĐOAN29/07/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
202051806NGÔ HƯNG BANG20/04/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
302002223HỒ QUANG HIỂN13/09/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
448007069VŨ TRẦN MỸ DUYÊN26/01/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
541004573VÕ HOÀNG AN03/09/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
651001327NGUYỄN THÀNH ĐẠT07/07/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
753006227LÊ NHỰT ĐIỀN12/11/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
802066559PHẠM HÀ MINH TÂM11/10/199752620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
902030561NGUYỄN TRƯƠNG CHÚC ANH01/10/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1002010870LIÊU HUỲNH KHANG09/04/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1133006832ĐẶNG THỊ MINH THƯ25/05/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1202043699NGUYỄN LÊ THẢO MY06/11/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1302030939TRẦN THANH MAI08/04/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1448007614ĐỖ HUY HÙNG03/11/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1502025336NGUYỄN HOÀNG KHANG17/10/199852620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1602029833NGUYỄN XUÂN ĐẠT08/02/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1702030085BÙI THANH THẢO13/12/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1802038160LÊ NGUYÊN22/06/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
1902040343ĐINH THỊ DIỄM HẰNG23/01/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
2002042867NGUYỄN MINH CHÂU08/08/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
2102049516TRẦN CAO TRÍ28/07/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
2202069334NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN16/09/199752620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
2337000069TRẦN THANH DUYÊN08/11/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
2448000183NGUYỄN THỊ THANH HIỀN05/09/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
2550004870BÙI NGỌC MAI TRÂN03/01/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
2653001128ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN09/11/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản
2755006486NGUYỄN HOÀI PHIÊU30/04/199952620305Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản

Trở lại