Kết quả tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật Y Sinh năm 2017

Trở lại

Lưu ý: vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi tìm kiếm

  1. Chương trình do trường Đại học Quốc Tế cấp bằng
STTSBDHọ TênNgày sinhNgành TTTên ngành
102004205VŨ HOÀNG KIÊN28/09/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
202011540HỨA MỸ VÂN01/06/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
352005409ĐINH HOÀNG SÁNG07/04/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
402011124TRẦN VŨ QUANG THỊNH18/06/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
549007825NGUYỄN HỒNG AN17/04/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
655001143CAO HỒNG HẠNH26/10/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
702008212LÊ HOÀNG NHẬT NAM27/06/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
844002383PHẠM MỸ DUYÊN30/08/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
902043909NGUYỄN HUY THỊNH18/04/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1051002504NGUYỄN VÕ HUỲNH NHƯ29/10/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1102004816LÊ HOÀNG MINH TRUNG04/12/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1202036926NGUYỄN THÀNH QUANG27/08/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1335010019NGUYỄN HOÀNG TÂN15/03/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1446000518LÊ TRƯỜNG PHÚC11/08/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1551001100NGUYỄN THÁI PHƯƠNG THẢO23/03/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1602031224NGUYỄN PHƯƠNG THANH09/03/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1702042892NGUYỄN THỊ MINH DIỆU22/02/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1802030529ÂN HOÀNG MINH ANH31/10/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
1948004616LÊ THỊ BẢO THUY02/10/199652520212Kỹ Thuật Y Sinh
2048005195TRỊNH SƠN TÙNG23/02/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
2102000888NGUYỄN ĐẶNG LAN ANH18/05/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
2202000991LÊ MINH DUY22/10/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
2302001138NGUYỄN HOÀNG HUY27/09/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
2402010691LÊ PHÚC HOÀNG ANH28/08/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
2502010715TẤT THỤC ÂN04/06/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
2602011301NGUYỄN HỒNG HOÀI MY10/10/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
2702022612PHẠM PHỐI NHƯ31/08/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
2802030983LÊ THỊ HỒNG NGÂN07/08/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
2902036550HOÀNG ANH ĐỨC07/11/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
3002036810TRẦN NGUYỄN TRÚC NGÂN21/08/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
3102037794ĐOÀN ĐỨC THẾ ANH17/01/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
3202037799HUỲNH PHÚC TÂM ANH24/05/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
3302038011NGUYỄN PHƯƠNG KHANH05/11/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
3402040475NGUYỄN LƯU TUYẾT HỒNG01/04/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
3502040539NGUYỄN QUANG HUY17/01/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
3602041396THI MINH TÂM31/10/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
3702050382NGUYỄN ĐẮC CẦN12/07/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
3802062974NGUYỄN PHÚC PHƯƠNG TRÂM14/08/199752520212Kỹ Thuật Y Sinh
3902066842LÊ TRUNG HẢI18/04/199852520212Kỹ Thuật Y Sinh
4002067447NGUYỄN THÚY VY19/08/199852520212Kỹ Thuật Y Sinh
4134009682ĐÀO DUY THIÊN07/10/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
4239008226NGUYỄN NGỌC TUYỀN VY02/08/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
4342000023PHẠM HỒNG ANH02/04/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
4444000899LIÊU HẢI NHI27/04/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
4546000061PHẠM ĐOÀN BẢO CHI28/03/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
4648004876VŨ LÊ NGỌC HUYỀN22/12/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
4748010546NGUYỄN THÀNH HIẾU01/01/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
4850004391NGUYỄN ĐÌNH ANH28/03/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
4951001225LÊ THỊ HOÀNG UYÊN18/06/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
5052003970DƯƠNG NGUYỄN MINH TUYỀN20/08/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
5153006373TĂNG LÊ QUANG MINH08/11/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
5255010307LÊ TƯỜNG VI26/03/199852520212Kỹ Thuật Y Sinh
5358002490ĐỖ THỊ NGỌC TRÂM29/09/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
5459000086TRẦN THANH DANH10/12/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh
5564001207ĐINH NGUYỄN THÚY VY16/12/199952520212Kỹ Thuật Y Sinh

Trở lại