Kết quả tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp năm 2017

Trở lại

Lưu ý: vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi tìm kiếm

  1. Chương trình do trường Đại học Quốc Tế cấp bằng
STTSBDHọ TênNgày sinhNgành TTTên ngành
148014047TRƯƠNG CHÍ TÂM29/08/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
248006104HUỲNH SƠN BẢO LONG19/08/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
332006332VÕ PHƯỚC LONG22/12/199852510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
452001598NGUYỄN LƯU THANH THẢO28/02/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
502004273LÊ HẢI NAM07/01/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
653005692NGUYỄN LÊ THANH THÚY22/07/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
702043407PHẠM TUẤN PHÁT25/04/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
850004023QUANG THÀNH LỘC13/09/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
902056397NGUYỄN TRỊNH THẢO HUYỀN11/03/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1002031649PHẠM NGUYỄN THÙY TRANG07/08/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1134009614ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG05/04/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1202004242TRƯƠNG XUÂN LỘC01/08/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1348006680ĐÀO NGỌC LAN NHI11/02/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1453006501NGUYỄN NGỌC TỐ QUYÊN04/05/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1534009498TRẦN NGỌC HẢO04/06/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1634009590BÙI VĂN NGỌC12/12/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1702043395PHẠM VŨ QUỲNH NHƯ17/08/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1802004747NGUYỄN HUỲNH MẪN TIỆP07/01/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
1944000691NGUYỄN THỊ MAI18/05/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2048007288BÙI GIA NGHI02/09/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2102056535ĐẶNG HOÀNG MINH30/08/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2202013319NGUYỄN CHÁNH TRỰC09/12/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2302000266VÕ TRẦN NHẬT HUY26/11/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2402036905NGUYỄN ĐẠT TẤN PHƯỚC22/05/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2502010076BÙI ĐÀO MAI HƯƠNG18/10/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2652001434HUỲNH PHƯƠNG UYỂN NHI16/05/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2702036767LÊ ANH MINH24/09/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2802031148ĐINH THANH QUANG29/11/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
2902030775TRƯƠNG VIỆT HOÀNG11/05/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3002043767NGUYỄN XUÂN QUỲNH21/02/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3102037053TRẦN LINH TRANG03/10/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3202031018LÊ TRUNG NGUYÊN26/03/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3342001530LÊ THỊ TUYẾT KHA07/06/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3402002135TRẦN CHÍ BẢO04/10/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3502004062TẠ ÁNH DƯƠNG05/12/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3602008495TRẦN PHƯƠNG NHÃ UYÊN25/09/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3702011155TRẦN QUỐC BẢO11/10/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3802019098LÊ HUY22/12/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
3902022210HÀ ĐỨC VINH03/04/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4002028951KỸ MINH TRIẾT15/11/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4102034088LÊ ANH HÀO11/04/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4202038249NGUYỄN MINH QUÂN24/09/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4302039909LÊ KHẮC KIỀU ANH07/09/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4402040011MAI THÁI BẢO17/11/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4502048056ĐỖ NGỌC HÂN23/05/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4602053960NGUYỄN LÊ BÌNH MINH25/11/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4702055266ĐÀO VŨ ANH NGUYÊN03/07/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4802055560NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG31/08/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
4935005323VŨ HOÀI ANH THƯ09/12/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5039005736HUỲNH THỊ KIỀU TRINH20/12/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5141004269LÊ THỊ BÌNH MINH02/09/199852510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5241005508HỒ THẢO MIÊN15/05/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5342001615NGUYỄN THỊ KIM NGÂN01/10/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5444002542TRẦN THUẬN HƯNG29/04/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5547009558CHÂU NGỌC TRIỂN14/05/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5648004293TRẦN THANH DANH TUẤN26/02/199852510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5750004896NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN01/07/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5852008369NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC10/06/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
5953006165TRẦN PHÚC BẢO23/11/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp
6055006679LÊ VŨ NHẬT HƯƠNG UYÊN02/10/199952510602Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

2. Chương trình liên kết

STTSBDHọ TênNgày sinhNgành TTTên ngành
102011092HUỲNH NGỌC ĐAN THANH16/05/199911105Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Rutgers)
202043361HUỲNH THỊ THANH NHI06/01/199911105Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Rutgers)
302001947HOÀNG THANH TRÚC28/03/199911105Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Rutgers)
402002688NGUYỄN TRÀ ÂN07/09/199911105Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Rutgers)
502028010DƯƠNG THIỆN06/04/199911107Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Binghamton)
602040697ĐINH VÕ TUẤN KIỆT01/09/199911107Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Binghamton)
702040834NGUYỄN NHỰT ĐÔNG MAI22/06/199911105Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Rutgers)
844000989LÊ VĂN PHONG12/03/199811105Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Rutgers)

Trở lại