Kết quả tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật Không gian năm 2017

Trở lại

Lưu ý: vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi tìm kiếm

  1. Chương trình do trường Đại học Quốc Tế cấp bằng
STTSBDHọ TênNgày sinhNgành TTTên ngành
102044182NGUYỄN TRỌNG VĂN25/09/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
202036885PHAN PHƯƠNG PHI30/12/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
344002908PHẠM HOÀNG THÁI03/01/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
402069434NGUYỄN XUÂN10/01/199852900109Kỹ Thuật Không Gian
502008516LÊ HÀ QUỲNH VY24/07/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
653001220VÕ HOÀNG DUY KHANG08/12/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
702001450CHUNG VĂN PHƯƠNG29/05/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
802034786NGUYỄN THỊ MINH TRANG29/03/199852900109Kỹ Thuật Không Gian
902006711NGUYỄN THỊ HUỆ ANH22/04/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
1002010814HOÀNG MINH HIẾU06/02/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
1102027713ĐẶNG HOÀNG YẾN LINH15/11/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
1202031777ĐỖ NGỌC PHƯƠNG UYÊN27/12/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
1302043144TRẦN THANH KHANG13/08/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
1402048611NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ25/01/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
1540015781PHAN XUÂN HUY20/04/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
1648007228TRẦN THỊ LAN05/05/199952900109Kỹ Thuật Không Gian
1755008752TRẦN DUY TÀI23/03/199952900109Kỹ Thuật Không Gian

Trở lại