Kết quả tuyển sinh đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa năm 2017

Trở lại

Lưu ý: vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi tìm kiếm

  1. Chương trình do trường Đại học Quốc Tế cấp bằng
STTSBDHọ TênNgày sinhNgành TTTên ngành
134009505NGUYỄN PHI TÂM HẬU06/03/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
244001034NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC10/03/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
349011989NGUYỄN SĨ KHANG03/02/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
448000429LÊ MINH NHẬT19/05/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
551000952NGUYỄN HẢI THANH NGÂN20/05/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
602004203NGUYỄN MẠNH KHƯƠNG19/06/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
752001899PHẠM HOÀNG VIỆT04/02/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
802036222VƯƠNG THANH TIẾN16/04/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
953011772NGÔ TRƯỜNG THỊNH16/12/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1030000353NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN18/08/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1102043157CAO ĐĂNG KHOA12/11/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1248003285TRẦN ĐỖ THANH PHƯƠNG25/11/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1302006383PHẠM MINH NHẬT04/08/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1402004102NGUYỄN THỊ ÁI HẠNH08/03/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1502043351TRẦN THANH NHÂN09/06/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1602043112QUÁCH GIA HUY27/05/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1702001032LÂM BẢO ĐỆ16/10/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1802002500TRẦN TRẤN QUỐC06/06/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
1902004401NGUYỄN MINH QUÂN06/11/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2002010769VÕ THÀNH ĐẠT05/09/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2102022359BÙI HUỲNH HỮU DUYÊN30/05/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2202022636NGÔ CHƠN PHÚC09/06/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2302028331VÕ THANH CHƯƠNG03/12/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2402028436LÊ MINH HIỂN22/12/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2502028492LÊ QUANG KHẢI10/09/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2602040583NGUYỄN HỮU HƯNG11/01/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2702040815TRẦN QUANG LỘC31/10/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2802041195ĐỖ QUANG PHÚC08/05/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
2902042766ĐÀO TRẦN THANH AN14/06/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3002052429NGUYỄN MINH THIỆN25/05/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3102052484NGUYỄN HOÀNG DUY BẢO09/09/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3202057598PHẠM TẤN ĐẠT29/10/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3304003713NGUYỄN VĂN VIỆT12/11/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3427004089HÀ THỊ THU HƯỜNG15/07/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3529029446PHAN LỄ DỤNG01/10/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3632002844PHẠM HOÀNG XUÂN PHÚC25/11/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3732003094NGUYỄN ANH TUẤN17/02/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3834005655ĐẶNG VĂN QUỐC HIỀN01/05/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
3937002645NGUYỄN LÊ ANH TUẤN18/06/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4040017273VÕ MINH TUẤN01/11/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4142007426TRƯƠNG VĂN ĐẠI17/02/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4246000408HUỲNH THANH NGUYÊN23/12/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4347001899NGUYỄN NGỌC HẢI11/01/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4448000222NGUYỄN XUÂN HOÀNG08/04/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4548000330NGUYỄN GIA LONG09/07/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4648005967NGUYỄN TRỌNG HÙNG22/07/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4748013738VŨ ĐỨC HIẾU15/08/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4852000443ĐÀO ĐÌNH TÚ02/02/199852520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
4952001484LÊ MINH QUÂN20/03/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
5052001856NGUYỄN HỮU TUYẾN23/06/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa
5160002202TRẦN LÊ HẢI ĐĂNG19/10/199952520216Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa

Trở lại