Kết quả thi tiếng Anh xếp lớp (tính đến ngày thi 6/9/2017)

Vui lòng nhập họ và tên đầy đủ (tiếng Việt có dấu) (VD: Nguyễn Văn Bình) hoặc mã số sinh viên để tìm kiếm


Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ môn Anh Ngữ tại phòng A1.510