Du học tại Úc và New Zealand

 1. Chương trình liên kết với Đại học New South Wales, Úc
 2. Chương trình liên kết với Đại học Deakin, Úc
 3. Chương trình liên kết với Đại học AUT, New Zealand
1. ĐẠI HỌC NEW SOUTH WALES, SYDNEY, ÚC http://www.unsw.edu.au

– Học phí và sinh hoạt phí:

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: 740 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: ~380 triệu đồng/năm

– Điều kiện chuyển tiếp:

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 70/100
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 ( điểm thành phần ≥ 6.0)

– Thời điểm chuyển tiếp: Tháng 2, tháng 7, tháng 9

2. ĐẠI HỌC DEAKIN, ÚC https://www.deakin.edu.au/

– Học phí và sinh hoạt phí:

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT (chương trình 2+2): 60 – 70 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT (chương trình 2.5 +1.5 hoặc 3+1): 74 – 77 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: 560 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: ~250 triệu đồng/năm

– Điều kiện chuyển tiếp:

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 60/100
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 ( điểm thành phần ≥ 6.0)

– Thời điểm chuyển tiếp: Tháng 2, tháng 7

 

3. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ AUCKLAND (AUT), NEW ZEALAND http://www.aut.ac.nz

– Học phí và sinh hoạt phí:

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 65 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: ~530 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: ~360 triệu đồng/năm

– Điều kiện chuyển tiếp:

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 3.0/4.0
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 5.5)

– Thời điểm chuyển tiếp: Tháng 2, tháng 7