Du học tại Mỹ

 1. Chương trình liên kết với Đại học Suny Binghamton, Hoa kỳ
 2. Chương trình liên kết với Đại học Houston, Hoa kỳ
1.ĐẠI HỌC SUNY BINGHAMTON, HOA KỲ (State University of New York – Binghamton)  http://www.binghamton.edu

Học phí và sinh hoạt phí:

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 54-67 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: ~645 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: ~331 triệu đồng/năm

Điều kiện chuyển tiếp:

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 3.0
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 ( điểm thành phần ≥ 5.5) hoặc TOEFL iBT ≥ 80

Thời điểm chuyển tiếp: Tháng 9

2. ĐẠI HỌC HOUSTON, HOA KỲ   http://www.uh.edu

Học phí và sinh hoạt phí:

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 66 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2: ~650triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: ~270 triệu đồng/năm

Điều kiện chuyển tiếp:

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 3.0
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 ( điểm thành phần ≥ 5.5) hoặc TOEFL iBT ≥ 79

Thời điểm chuyển tiếp: Tháng 1, tháng 9.