Du học tại Anh

 1. Chương trình liên kết với Đại học West of England, Vương Quốc Anh
 2. Chương trình liên kết với Đại học Nottingham, Vương Quốc Anh
1. ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND, VƯƠNG QUỐC ANH  http://www.uwe.ac.uk

– Học phí và sinh hoạt phí : 

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2 (chương trình 2+2, 3+1):386 triệu đồng/năm
 • Học phí giai đoạn 2 (chương trình 4+0): 108 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2 (chương trình 2+2, 3+1): 277 triệu đồng/năm

– Điều kiện chuyển tiếp: 

Chương trình (2+2)

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 50
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 5.5)

Chương trình (3+1)

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 50
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 ( điểm thành phần ≥ 5.5)

Chương trình (4+0)

 • Điểm trung bình tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 50
 • Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 6.0) hoặc
  IELTS ≥ 6.5 ( điểm thành phần ≥ 5.5)

Thời điểm chuyển tiếp:

 • Tháng 1: chương trình 3+1
 • Tháng 9: chương trình 2+2, 3+1

2. ĐẠI HỌC NOTTINGHAM, VƯƠNG QUỐC ANH http://www.nottingham.ac.uk

 

 • Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm
 • Thời gian học: 2 năm

Cơ sở tại Anh Quốc

 • Học phí giai đoạn 2: 504~648 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: 277 triệu đồng/năm
 • Điều kiện chuyển tiếp:
 • Ngành Quản trị kinh doanh

– Điểm trung bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 65

– Tiếng Anh: IELTS ≥ 7.0 ( điểm thành phần ≥ 6.0)

 • Ngành Công nghệ thông tin

– Điểm trung bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 60

– Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 ( điểm thành phần ≥ 6.0)

 • Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

– Điểm trung bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 60

– Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 5.5)

Cơ sở tại Malaysia

 • Học phí giai đoạn 2: 257~314 triệu đồng/năm
 • Sinh hoạt phí giai đoạn 2: 90 triệu đồng/năm
 • Điều kiện chuyển tiếp:
 • Ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin

– Điểm trung bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 60

– Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 ( điểm thành phần ≥ 6.0)

 • Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

– Điểm trung bình tích lũy của năm thứ 2 (GPA) ≥ 60

– Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 ( điểm thành phần ≥ 5.5)

Thời điểm chuyển tiếp: Tháng 9