Kỹ Thuật Hóa Học

Mã ngành: 7520301

Tuyển sinh khối: A00, A01, B00, D07

Ngành Kỹ thuật Hóa học (KTHH) là

 • Là ngành giao thoa giữa các ngành khoa học cơ bản (chủ yếu là hóa học) và các ngành kỹ thuật, sinh viên tốt nghiệp ra trường được gọi là kỹ sư hóa học.
 • Kỹ sư hóa học được học cách biến những nguyên-vật liệu thô với giá trị kinh tế thấp thành những sản phẩm chất lượng cao với giá trị kinh tế cao thông qua các thay đổi cụ thể nào đó về mặt hóa học.
 • Kỹ sư hóa học được đào tạo nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm hóa phục vụ công nghiệp và đời sống, có xét đến tính hiệu quả kinh tế và tác động môi trường.
 • Đối tượng bao gồm cả các ngành công nghệ truyền thống (hóa chất, thực phẩm, dược phẩm…) và công nghệ cao (CN sinh học, y sinh, vật liệu tiên tiến, năng lượng mới …)

Chương trình đào tạo:

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư hóa học với triết lý “Job ready”, cụ thể như sau:

 1. Có kiến thức cơ bản vững chắc về khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực hóa học và những lĩnh vực có liên quan (vd như sinh học, dược học, môi trường, …).
 2. Có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức cơ bản trong ngành để giải quyết các vấn đề đa dạng trong các lĩnh vực nghề nghiệp.
 3. Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu rõ các vấn đề về môi trường, xã hội, an ninh và kinh tế.
 4. Có đầy đủ các kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo, khả năng giao tiếp và làm việc chuyên môn thành thạo bằng tiếng Anh.
 5. Có nhận thức về tầm quan trọng của việc trau dồi bản thân và không ngừng học tập suốt đời.   

Các chuyên ngành đào tạo:

Định hướng của ngành KTHH bao gồm 4 mảng chính là Năng lượng & Môi trường, Hóa Dược & Hóa Mỹ phẩm, Vật liệu và Kỹ sư hệ thống (Quá trình thiết bị và nhà máy). Điều đặc biệt nhất của một kỹ sư là trong quá trình học, các bạn sinh viên được học các quy trình kỹ thuật đi kèm với xem xét hiệu quả kinh tế. Sinh viên luôn được học cách lập luận và giải quyết vấn đề kỹ thuật một cách thực tiễn và tối ưu nhất.

Thêm vào đó, đào tạo sinh viên trở thành một kỹ sư không chỉ là đào tạo về kiến thức hóa học và các ngành liên quan mà điều quan trọng là đào tạo tư duy logic, điều có được ở tất cả các ngành kỹ thuật. Tư duy logic này sẽ giúp các bạn sinh viên sau khi ra trường có được cái nhìn tốt về kinh tế và kinh doanh. Ngoài ra, sự am hiểu về kỹ thuật là một trong những lợi thế lớn của người kỹ sư làm kinh doanh. Kỹ sư làm kinh doanh sẽ nắm bắt công nghệ tốt từ đó tư vấn cho khách hàng dễ dàng hơn.

 

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Kỹ sư nghiên cứu: tham gia nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và quy trình mới, làm việc ở phòng lab tại các viện nghiên cứu như: Viện Công nghệ Hóa học, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Dầu khí Việt Nam; các công ty dược phẩm: SPM, Rohto, Dược Hậu Giang; các công ty hóa mỹ phẩm: Unilever, P&G; công ty thực phẩm: Vissan, Nestle, Vinamilk; các công ty kiểm định, giám định và cấp giấy chứng nhận: SGS, TUV, Intertek, VietnamControl, UL. Ngoài ra, các kỹ sư còn có thể nghiên cứu về việc phát triển và thiết kế, tối ưu hóa các loại máy móc để sản xuất ra các sản phẩm mới đó.
 • Kỹ sư vận hành: làm việc tại các nhà máy sản xuất, chịu trách nhiệm về việc vận hành và điều khiển máy móc trong quá trình sản xuất (máy đóng gói, các loại dây chuyền tự động trong ngành dược, hóa mỹ phẩm và thực phẩm; các loại máy phân tích – HPLC, GC, FTIR, AAS trong ngành môi trường; các loại thiết bị trong ngành lọc hóa dầu.
 • Kỹ sư quản lý: tham gia vào quản lý quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm trong các xí nghiệp, nhà máy sản xuất thực phẩm (Nestle, Acecook, Cholimex, Vinamilk,…), dược phẩm (Rohto, Dược Hậu Giang, OPC, Nanogen, …), hoá – mỹ phẩm (P&G, Unilever, LG Vina,…), vật liệu (xi măng Hà Tiên và INSEE, nhựa Chợ Lớn,…).
 • Kỹ sư kinh doanh: các kỹ sư tốt nghiệp với kiến thức và sự am hiểu về lĩnh vực hoá học có thể mở công ty mua bán hoặc sản xuất các loại máy móc hoặc sản phẩm liên quan đến ngành này. Các sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hoá học cũng có thể làm nhân viên kinh doanh (sales) cho các công ty với nhiệm vụ tư vấn các loại sản phẩm và máy móc cho khách hàng để đạt được sự thỏa mãn về chất lượng và thông số kỹ thuật trong khung giá cả mà khách hàng đề ra. Các kỹ sư Hóa học sẽ có cơ hội việc làm trong các công ty như: 3M, BASF, DKSH, Nippon, Blacktrace, Agilent, Hoá chất Bách Khoa, SBC Scientific, Hóa chất Hợp Nhất,…

Khung chương trình đào tạo ngành KTHH

  Mã MH Tên môn học (MH) Tín chỉ
Tiếng Việt Tiếng Anh TC LT TH
  Học kỳ 1, Năm 1 22    
1 EN007IU Anh văn AE1 (Viết) Writing AE1 2 2 0
2 EN008IU Anh văn AE1 (Nghe) Listening AE1 2 2 0
3 MA001IU Toán 1 Calculus 1 4 4 0
4 PH013IU Vật lý 1 Physics 1 – Mechanics 2 2 0
5 CH011IU Hóa đại cương Chemistry for Engineers 3 3 0
6 ENEE1001IU Vẽ kỹ thuật Engineering Drawing 3 3 0
7 PE008IU Tư duy phân tích Critical Thinking 3 3 0
8 PT001IU Giáo dục thể chất 1 Physical Training 1 3 0 3
  Học kỳ 2, Năm 1 20    
1 EN011IU Anh văn AE2 (Viết) Writing AE2 2 2 0
2 EN012IU Anh văn AE2 (Nói) Speaking AE2 2 2 0
3 MA003IU Toán 2 Calculus 2 4 4 0
4 PH014IU Vật lý 2 Physics 2 – Thermodynamic 2 2 0
5 CHE2102IU Hóa vô cơ Inorganic Chemistry 4 3 1
6 CE205IU Cơ học lưu chất Applied Fluid Mechanics 2 2 0
7 CE206IU Thực hành Cơ học lưu chất Applied Fluid Mechanics Laboratory 1 0 1
8 PT002IU Giáo dục thể chất 2 Physical Training 2 3 0 3
  Học kỳ 1, Năm 2 20    
1 CHE1011IU Nhập môn kỹ thuật hóa học Introduction to Chemical Engineering 2 2 0
2 CHE1031IU Hóa lý 1 Physical Chemistry 1 3 3 0
3 CHE1081IU Hóa hữu cơ 1 Organic Chemistry 1 3 3 0
4 BT155IU Sinh học Biology 4 3 1
5 ENEE1006IU Thống kê ứng dụng Applied Statistic 3 3 0
6 EE051IU Kỹ thuật điện Principles of EE1 3 3 0
7 CHE0011IU Cơ ứng dụng Applied Mechanics 2 2 0
  Học kỳ 2, Năm 2 20    
1 CHE1111IU Hóa học công nghiệp Industrial Chemistry 2 2 0
2 CHE1042IU Hóa lý 2 Physical Chemistry 2 3 2 1
3 CHE1051IU Hóa phân tích 1 Analytical Chemistry 1 3 3 0
4 CHE1091IU Hóa hữu cơ 2 Organic Chemistry 2 3 3 0
5 CHE1092IU Thực hành Hóa hữu cơ Organic Chemistry Laboratory 2 0 2
6 CHE1021IU Đo lường và điều khiển quá trình Process Instrumentation and Control 2 2 0
7 PE011IU Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Principles of Marxism 5 5 0
  Học kỳ 1, Năm 3 20    
1 CHE2011IU Động học phản ứng và xúc tác Reaction Kinetics and Catalysis 3 3 0
2 CHE1061IU Hóa phân tích 2 Analytical Chemistry 2 3 3 0
3 CHE1062IU Thực hành Hóa phân tích Analytical Chemistry Laboratory 2 0 2
4 CHE2023IU Hóa tính toán Computational Chemistry 3 2 1
5 CHE2033IU Mô phỏng và tối ưu hóa Simulation and Optimization 3 2 1
6 EE057IU Lập trình cho kỹ sư Programming for Engineers (C) 3 3 0
7 EE058IU Thực hành Lập trình cho kỹ sư Programming for Engineers Laboratory 1 0 1
8 PE012IU Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Thoughts 2 2 0
  Học kỳ 2, Năm 3 17    
1 CHE2041IU Quá trình và thiết bị truyền khối Mass Transfer Operations 3 3 0
2 CHE2051IU Quá trình và thiết bị truyền nhiệt Heat Transfer Operations 3 3 0
3 CHE2082IU Giới thiệu về an toàn sức khỏe và môi trường Introduction to Health Safety and Environment 1 0 1
4 CHE2061IU Kỹ thuật phản ứng Chemical Reaction Engineering 3 3 0
5 CHE1103IU Hóa sinh Biochemistry 4 3 1
6 CHE0021IU Nghiệp vụ kỹ sư Engineering Professionalism 2 2 0
7 CHE4012IU Nghiên cứu 1 Research 1 1 0 1
  Học kỳ hè, Năm 3 2    
1 CHE4042IU Thực tập Internship 2 0 2
  Học kỳ 1, Năm 4 19    
1 CHE2071IU Các quá trình và thiết bị cơ học Mechanical Unit Operations 3 3 0
2 CHE0031IU Phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methodology 3 3 0
3   Tự chọn A Elective A 3
4   Tự chọn B Elective B 3
5   Tự chọn C Elective C 3
6 CHE4022IU Nghiên cứu 2 Research 2 1 0 1
7 PE013IU Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Lines of Vietnamese Communist Party 3 3 0
  Học kỳ 2, Năm 4 14    
1   Kinh tế – Quản lý Economy – Management 2 2 0
2 CHE4052IU Luận văn Thesis 12 0 12

 

Các môn Kinh tế – Quản lý tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn)

IT120IU Khởi nghiệp Entrepreneurship 2 2 0
ENEE4011IU Quản lý dự án kỹ thuật Engineering Project Management 2 2 0

 

Các môn tự chọn A (Elective A) TC LT TH Chuyên ngành
CHE3111IU Kỹ thuật hóa học xanh Green Chemical Engineering 3 3 0 Năng lượng, môi trường
CHE3211IU Vật liệu nano Nanomaterials 3 3 0 Vật liệu
CHE3221IU Vật liệu sinh học Biomaterials 3 3 0 Vật liệu
CHE3311U Tổng hợp hữu cơ Organic Chemistry Synthesis 3 3 0 Hóa dược, mỹ phẩm
CHE3413IU Vẽ kỹ thuật nâng cao Advanced Engineering Drawing 3 2 1 Quá trình, thiết bị và nhà máy
             
Các môn tự chọn B (Elective B) TC LT TH Chuyên ngành
CHE3121IU Hóa môi trường 1 Environmental Chemistry 1 3 3 0 Năng lượng, môi trường
CHE3131IU Hóa môi trường 2 Environmental Chemistry 2 3 3 0 Năng lượng, môi trường
CHE3231IU Xúc tác dị thể Heterogeneous Catalysis 3 3 0 Vật liệu
CHE3323IU Các phương pháp nghiên cứu cho hợp chất thiên nhiên và thuốc Methods for Natural Products and Drugs 3 2 1 Hóa dược, mỹ phẩm
CHE3421IU Thiết kế đường ống và thiết bị Pipping and Instruments System Design 3 3 0 Quá trình, thiết bị và nhà máy
             
Các môn tự chọn C (Elective C) TC LT TH Chuyên ngành
CHE3141IU Năng lượng bền vững Sustainable Energy 3 3 0 Năng lượng, môi trường
CHE3151IU Chế biến khí thiên nhiên Natural Gas Processing 3 3 0 Năng lượng, môi trường
CHE3241IU Hóa sinh vô cơ Bioinorganic Chemistry 3 3 0 Vật liệu
CHE3251IU Hóa học ăn mòn Corrosion Chemistry 3 3 0 Vật liệu
CHE3331IU Hóa dược Medicinal Chemistry 3 3 0 Hóa dược, mỹ phẩm
CHE3431IU Vận hành nhà máy xử lý Treatment Plant Operation 3 3 0 Quá trình, thiết bị và nhà máy

 

Đội ngũ giảng viên: 100% giảng viên có trình độ Tiến sỹ và được đào tạo ở nước ngoài.

Thông tin liên hệ:

 • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Huỳnh Kim Lâm

Email: hklam@hcmiu.edu.vn

Mobile: 0398520413 | 0909690039

Website: https://bt.hcmiu.edu.vn/about-us-2/depts/chem-en/