Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Quốc tế thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Mức điểm cho tất cả các tổ hợp
I.   Các ngành đào tạo thuộc chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 18
2 7340101 Quản trị Kinh doanh 18
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 18
4 7340301 Kế toán 18
5 7420201 Công nghệ Sinh học 18
6 7440112 Hóa học (Hóa sinh) 18
7 7540101 Công nghệ Thực phẩm 18
8 7520301 Kỹ thuật Hóa học 18
9 7480201 Công nghệ Thông tin 18
10 7460108 Khoa học Dữ liệu 18
11 7480101 Khoa học Máy tính 18
12 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 18
13 7520207 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông 18
14 7510605 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 18
15 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 18
16 7520212 Kỹ thuật Y Sinh 18
17 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 18
18 7580302 Quản lý Xây dựng 18
19 7460112 Toán Ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị Rủi ro) 18
20 7520121 Kỹ thuật Không gian 18
21 7520320 Kỹ thuật Môi trường 18
II.   Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết 15

Trân trọng./.