ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN BỔ SUNG DỰA TRÊN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Trường Đại học Quốc tế trân trọng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển bổ sung phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Tốt Nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 như sau

* Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển trực tuyến từ 17:00, thứ ba, ngày 05/10/2021 tại địa chỉ https://ketquaxt.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua

* Thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học: từ ngày 05/10/2021 (thứ ba) đến trước 12g00 ngày 07/10/2021 (thứ năm) (Hướng dẫn xem tại đây)

1. Các ngành đào tạo do trường Đại học Quốc tế cấp bằng

STT Tên ngành Mức điểm cho tất cả các tổ hợp
1 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá 26.5
2 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông 26.5
3 Kỹ thuật Không gian 24.5
4 Kỹ thuật Môi trường 24.5
5 Kỹ thuật Xây dựng 26.5
6 Quản lý Xây dựng 25

2. Các ngành đào tạo liên kết với Đại học nước ngoài:

STT Tên ngành Mức điểm cho tất cả các tổ hợp
1 Chương trình liên kết – Quản trị Kinh doanh 16
2 Chương trình liên kết – Công nghệ Thông tin 18
3 Chương trình liên kết – Điện tử Viễn thông 17
4 Chương trình liên kết – Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 18
5 Chương trình liên kết – Công nghệ Sinh học 16
6 Chương trình liên kết – Công nghệ Thực phẩm 16
7 Chương trình liên kết – Ngôn ngữ Anh 19