Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

  1. Các ngành xét tuyển bổ sung đợt 1:

Trường Đại học Quốc tế xét tuyển bổ sung đợt 1 cho các ngành sau đây: 

Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ các ngành đào tạo: 

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Điểm nhận hồ sơ xét tuyển
I. Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng:
1 7489001 Khoa Học Dữ liệu 30 17
2 7520121 Kỹ Thuật Không gian 15 17
3 7520207 Kỹ Thuật Điện tử Viễn thông 23 17.5
4 7520320 Kỹ thuật Môi trường 7 17
5 7520301 Kỹ thuật Hóa học 10 17
6 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 20 17
7 7620305 Quản lý Thủy sản 15 16
II. Các ngành đào tạo liên kết với Đại học nước ngoài: 200 16
  1. Phương thức đăng ký xét tuyển (ĐKXT): Thí sinh phải nộp hồ sơ các hình thức sau:

Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp hoặc là gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện
2.1 Hồ sơ bao gồm:

2.2 Địa điểm nộp hoặc gửi hồ sơ ĐKXT:

  • Phòng Đào tạo ĐH  O2.708 Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

2.3 Thời gian tuyển bổ sung: từ ngày 22/8/2018 (không nhận ngày Chủ Nhật) giờ làm việc:

  • Buổi sáng: 8:00 đến 11:30
  • Buổi chiều: 13:00 đến 16:00
  1. Tư vấn đăng ký:

Phòng Đào tạo ĐH  O2.708 Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại: 028.3724.4270 (số nội bộ: 3221, 3229, 3885)