Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020

Trường Đại học Quốc tế thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020 như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Mức điểm cho tất cả các tổ hợp
I.  Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 20
2 7340101 Quản trị Kinh doanh 20
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 20
4 7340301 Kế toán 20
5 7420201 Công nghệ Sinh học 18
6 7440112 Hóa học (Hóa sinh) 18
7 7540101 Công nghệ Thực phẩm 18
8 7520301 Kỹ thuật Hóa học 18
9 7480201 Công nghệ Thông tin 20
10 7480109 Khoa học Dữ liệu 19
11 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 18
12 7520207 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông 18
13 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20
14 7520118 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp 18
15 7520212 Kỹ thuật Y Sinh 18
16 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 18
17 7460112 Toán Ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) 18
18 7520121 Kỹ thuật Không gian 18
19 7520320 Kỹ thuật Môi trường 18
II.   Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết 18