Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo Đại học theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia 2018

Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo bậc đại học 2018: 

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
I. Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng
1 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng 22
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 22
3 7340101 Quản trị Kinh doanh 22
4 7420201 Công nghệ Sinh học 18
5 7540101 Công nghệ Thực phẩm 18
6 7480201 Công nghệ Thông tin 19
7 7440112 Hóa Sinh 18
8 7520212 Kỹ thuật Y sinh 18
9 7520207 Kỹ thuật điện tử, viễn thông 17.5
10 7520216 Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá 17.5
11 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 18
12 7340201 Tài chính Ngân hàng 19
13 7520121 Kỹ Thuật Không gian 17
14 7580201 Kỹ Thuật Xây dựng 17
15 7620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản 16
16 7520320 Kỹ thuật Môi trường 17
17 7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 17.5
18 7489001 Khoa học Dữ liệu  17
19 7520301 Kỹ thuật Hóa học 17
II. Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết 16

Ghi chú: Ngành kỹ thuật Cơ khí: không tuyển sinh năm 2018