Hướng dẫn cho thí sinh kỳ thi kiểm tra năng lực 2018

 1. Địa điểm thi:
 • Thí sinh sẽ thi một trong 4 địa điểm thi sau:
  • Trường Đại học Quốc tế
  • Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM – cơ sở 2 (tòa nhà H1 và H2);
  • Trường Phổ Thông Năng Khiếu – cơ sở 2;

Để hỗ trợ thí sinh trước kỳ thi, nhà trường đã sắp xếp các chốt hướng dẫn để hỗ trợ thí sinh đến địa điểm thi. Thí sinh xem hướng dẫn đường đi trong sơ đồ dưới đây.

 1. Phòng thi: Thí sinh xem sơ đồ phòng thi chi tiết đính kèm
 2. Chỗ lưu trú trước và trong thời gian thi: nhằm hỗ trợ thí sinh và thân nhân tham dự kì thi Kiểm tra Năng lực của trường Đại học Quốc Tế, thí sinh có thể đăng ký chỗ lưu trú theo đường link sau: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/thong-bao-nhan-dang-ky-cho-luu-tru-cho-thi-sinh-va-quy-phu-huynh-tham-du-ki-thi-kiem-tra-nang-luc-cua-truong-dai-hoc-quoc-te/
 3. Chỗ ăn trưa và nghỉ trưa:
  • 4.1 Chỗ ăn trưa:

Thí sinh và phụ huynh học sinh có thể ăn trưa tại một trong các địa điểm sau:

 • Canteen tòa nhà H1, H2, trường Đại học Bách Khoa – Cơ sở 2
 • Canteen trường Đại học Quốc tế.
 • Các quán ăn lân cận.
  • 4.2 Chỗ nghỉ trưa:

Thí sinh và phụ huynh học sinh có thể nghỉ trưa tại một trong các địa điểm sau:

 • Tòa nhà H6, trường Đại học Bách Khoa – Cơ sở 2
 • Các phòng thi tại thư viện trung tâm Đại học Quốc Gia TP.HCM
 • Các phòng thi tại tòa nhà A1, A2, Trường Đại học Quốc tế