Đăng ký dự thi kỳ thi kiểm tra năng lực

Thời hạn đăng ký dự thi kỳ thi kiểm tra năng lực năm 2018 đã hết! Xin cảm ơn các bạn đã đăng ký!