Thông báo về điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành đào tạo Đại học 2017

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành đào tạo bậc đại học 2017: 

STT Mã ngành Tên ngành Điểm nhận hồ sơ xét tuyển
I. Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng
1 52420201 Công nghệ Sinh học 18
2 52340101 Quản trị Kinh doanh 18
3 52510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng 18
4 52340201 Tài chính Ngân hàng 18
5 52220201 Ngôn ngữ Anh 18
6 52520212 Kỹ thuật Y sinh 18
7 52480201 Công nghệ thông tin 18
8 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 17.5
9 52520216 Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá 17.5
10 52580208 Kỹ Thuật Xây dựng 17.5
11 52510602 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp 17.5
12 52540101 Công nghệ thực phẩm 17.5
13 52440112 Hóa sinh 17.5
14 52620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản 17.5
15 52900109 Kỹ Thuật Không gian 17.5
16 52520320 Kỹ thuật Môi trường 17.5
17 52460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 17.5
II. Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết 16.5