Thông báo nhận hồ sơ xác nhận nhập học kỳ thi kiểm tra năng lực

Trường Đại học Quốc Tế xin trân trọng thông báo: nhà trường nhận hồ sơ xác nhận nhập học kỳ thi kiểm tra năng lực cả ngày Chủ Nhật (09/07/2017).