Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xác nhận nhập học kỳ thi kiểm ra năng lực

Trường Đại Học Quốc Tế xin trân trọng thông báo: Nhà trường gia hạn thời gian tiếp nhận Hồ sơ xác nhận nhập học kỳ thi Kiểm tra Năng Lực đợt tháng 5/2017 đến 12/07/2017.

Thí sinh hoàn thiện các giấy tờ theo quy định và nộp theo thời gian quy định ở trên.